Bilirkişi Maaşı 2018

0

Bilirkişi Maaşı 2018

Mahkemelerde görevli hakim ve savcıların kendi uzmanlık alanları dışında olan konularda bilgi ve görüşlerine başvurdukları kişiler bilirkişi olarak adlandırılmaktadır. Her kişi her alanda uzmanlık derecesinde bir bilgiye sahip olamayacağı gibi özel teknik ve bilgi gerektiren bazı durumlar söz konusu olduğunda alanında uzman bilirkişilerin yazılı ya da sözlü görüşlerine başvurmak yapılması gereken en doğru davranış olacaktır.

Bilirkişi Ne İş Yapar?

25 yaşını doldurmuş, mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip alanında uzman her meslek grubundan kişi bilirkişi olarak atanabilir. Bilirkişiler aktif olarak çalışan veya emekli kişilerden de atanabilir. Bilirkişi mahkemelerce kendilerine sunulan dava dosyası üzerinde gerekli çalışmayı yaparak, düzenledikleri raporlar ile hakimlerin davayı sonuçlandıracak kararı vermesine yardımcı olurlar.

Bilirkişi Görevleri Nelerdir?

  • Bilirkişilerin herhangi bir davada kararı yönlendirme yetkisi yoktur. Sadece topladığı veriler ve sunduğu bilgiler ile asıl kararı verecek olan hakimlerin alanları dışındaki uzmanlık gerektiren konulardaki mevcut bilgi yetersizliğini giderir.
  • Bilirkişiler mahkemeye sunacağı raporu hazırlarken, bu raporun olabildiğince açık, net, kısa ve kesin ifadeler içermesine dikkat etmelidir.

Bilirkişi Nerelerde Çalışabilir?

Bilirkişilerin görev alanları mahkeme tarafından belirlenir ve işlerini ilgili mahkemenin sevk ve yetkisini altında yürütür.

Bilirkişi Ne Kadar Maaş Alır?

Bilirkişilerin aylık sabit bir maaşı yoktur. Görüşlerine başvurulduğu sürece hazırladıkları rapor karşılığında belirli bir ücret kazanmaktadırlar. Mahkemelerin yoğunluğu göz önüne alındığında bilirkişilerde yoğun olarak çalışmakta ve çoğu zaman aylık ortalama 7- 8 bin TL kazanabilmektedirler.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir