Ziraat Bankası Mülakat Soru ve Cevapları 2012

0

ziraat_bankasi_logo

 

Ziraat bankası Türkiye’nin en köklü bankalarından biridir. 2012 yılında 3 bin 265 eleman alan Ziraat Bankası’nda çalışmak isteyenler için 2012 yılında Ziraat Bankası’nın mülakatta sorduğu sorularını ve cevaplarını paylaşıyoruz.

Bu sene sınava girip mülakata girme hakkı kazanan adaylara başarılar diliyoruz. Umarız geçen yılın soru ve cevapları sizlere istediğiniz bilgileri sağlar.

İşte Ziraat Bankası 2012 Mülakat Soru ve Cevapları!

 1. İç işleri bakanı kimdir: Beşir Atalay
 2. Dış işleri bakanı kimdir: Ahmet Davutoğlu
 3. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı kimdir: Ali Babacan
 4. Maliye bakanı kimdir: Mehmet Şimşek
 5. Ziraat bankası şube sayısı: 1342
 6. Alacağın maaşı biliyor musunuz? 1500 tl
 7. Türkiye’de enflasyon oranı: %9 
 8. Türkiye’de ekonomik büyüme: % 6,6
 9. Ziraat bankası genel müdürü: Can Akın Çağlar
 10. Yönetim kurulu başkanı: İlhan Uludağ (bayan)
 11. Spk başkanı: Vedat Akgiray
 12. Spk: piyasanın açıklık kuralına göre yönetilip yönetilmediğini kontrol eder.
 13. Merkez bankası başkanı: Durmuş Yılmaz
 14. Kara para: illegal yollardan elde edilen paradır.(eroin , kaçakçılık)
 15. Resesyon: ekonomideki durgunluktur.
 16. Cari açık: bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurtdışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır.
 17. Enflasyon ve deflasyon: ekonominin ortalama fiyat düzeyindeki yüzde artış oranına enflasyon denir.Yüzde azalışına ise deflasyon denir.
 18. İpotek: taşınmaz üzerindeki rehne denir.
 19. Hazine müsteşarı: İbrahim Halil Çanakçı
 20. Ziraat bankası nereye bağlı: Hazine Müsteşarlığına 
 21. Mortgage nedir? Herhangi bir taşınmaz malın sahibi olan kişi ya da kurumdan belli şartlar ve koşullar çerçevesinde başka kişi ya da kuruma geçmesi işlemidir.
 22. Ziraat bankasının faiz oranları:
 • Kredi Türü 1-24 Ay 25-36 Ay 37-48 Ay 49-60 Ay 61-120 Ay
 • Eğitim Kredisi 1,30
 • Tüketici Kredisi 1,34 1,34 1,34
 • Taşıt Kredisi
 • (Kaskosu şubemizce yapılanlar) 1,04 1,04 1,04
 • Taşıt Kredisi
 • (Kaskosu şubemizce yapılmayanlar) 1,09 1,09 1,09
 • İpotekli Bireysel Finansman Kredisi 1,19 1,19 1,19 1,19
 • Yasa Kapsamındaki İpotekli Bireysel Finansman Kredisi 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
 • Arsa Kredisi 1,29 1,29 1,29 1,29
 • Konut/Refinansman/Natamam Konut/İnşaat Tamamlama/Bireysel İşyeri 0,89 0,89 0,94 0,94 095
 1. 23- Ziraat bankası nasıl bir bankadır: Tarımı finanse eden ,emekli maaşı ödeyen , sosyal fonksiyon içerisinde olan bir kuruluştur.
 2. 24-Türkiye’nin bankacılıkla ilgili en büyük sorunu nedir: özkaynak yetersizliği
 3. 25-Ziraat bankası büyüme oranı ( 2008 ve 2009 olarak bakın)
 4. 26 -Ziraat bankası özkaynak karlılığı: %34,9 aktif karlılığı: %3 (haziran sonu itibariyle)
 5. 27- Ziraat bankasının personel sayısı:
 6. 28- Özelleştirme nedir: Kar getirmeyen kamu kurumlarının verimli hale getirilebilecek yatırımcıya verilmesidir. Ör: Telekom;Araplara finansbank; yunanlılara oyakbank ; Hollandalılara. Tüpraş’ın özelleştirilmesi yurt içi ve yurt dışında bu güne kadar yapılan en büyük halka arz
 7. 29 -Bankalar neden kurulmuştur: para sıkıntısı yaşayan girişimcilere finansman sağlamak için kurulmuştur .
 8. 30- Virman: aynı bankanın aynı şube içerisinde yapılan para transferidir
 9. Havale: aynı bankanın farklı şubelerine yapılan para transferidir. 
 10. Eft: farklı iki banka arasındaki para transferidir
 11. 31- Ziraat bankası aktifler ve pasifler nelerdir?
 12. Aktifler: likit aktifler ve bankalar
 13. Pasifler: mevduat ,Menkul değerler mevduat dışı kaynaklar
 14. Krediler diğer pasifler
 15. Diğer aktifler özkaynaklar
 16. 32- Müteselsil sorumluluk: birden çok kimselerin bir zararın tamamından ayrı ayrı sorumlu tutulmaları halidir. 
 17. 33- Key: konut edindirme yardımıdır. 1986- 95 yılları arasında işçi ücretlerinden kesilen ödenektir. Amaç fonda para biriktirip kişileri ev sahibi yapmaktır. 
 18. 34 Sera nedir: doğal çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde ya da yörelerde bitkilerin yetiştirilmesi için uygun koşulların yapay yollarla yaratıldığı, üstü ışık geçiren örtüyle kaplı ortamlara denir.
 19. 35-topraksız tarım: her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde, sis şeklinde verilmiş besin eriyiğinde veya besin eriyikleriyle beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesidir. Topraksız tarımın amacı; bitkilerin gelişmesini besin solüsyonu yardımıyla sağlamak, bitkilerin besin madde ve su gereksinimlerini stres oluşturmadan karşılamak ve bunu en ekonomik bir şekilde gerçekleştirmektir. Topraksız tarım aslında örtüaltı (özellikle seralarda) yetiştiricilikte uygulanan ancak son zamanlarda açıkta da kullanılmaya başlanan bir yetiştiricilik yöntemidir.
 20. 36. Ziraat bankasının yıllık net karı: 2009 yılı net karı 3 milyar 511 milyon tl… 2010 yılı 6 aylık net kar ise 1,9 milyar tl 
 21. 37 Ziraat bankasının vizyonu:
 22. Banka’nın sektördeki lider rolünü güçlendirerek rakiplerin örnek aldığı, Türkiye’de ve dünyada yaygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan bir banka olmaktır.Misyonumuz:
 23. Tarım sektörü başta olmak üzere reel kesime destek sağlamak, yaygın şube ağıyla geniş ürün yelpazesini en hızlı ve uygun maliyetle bireysel müşterilerine sunmak, sosyal sorumluluk anlayışı ve bankacılık etik kurallarına uygun hizmet vererek ekonomiye ve bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.
 24. 38. Buğdayın ekim zamanı: En uygun ekim tarihi soğuk iklime sahip iç bölgelerimizde ekim ayı başında başlamakta, ılıman iklime sahip kıyı bölgelerimizde aralık ayına kadar devam etmektedir. ekim şekli: Buğday tarımında kullanılan üniversal ekim makinaları tüm hububat tohumlarını hassas olarak ekebilen modern makinalardır. Bu ekim makinaları buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tohumların yanı sıra mısır, soya, bezelye, nohut gibi iri ve mercimek, kanola (kolza), yonca, süpürge soğan, havuç, domates, ıspanak gibi ufak tohumları da ekebilmektedirler. 
 25. Bu üniversal ekim makinaları traktöre üç nokta askı düzeniyle bağlanarak, hidrolik asılır tipte olduğundan ekim yapılacak tarlaya nakli çok rahat olmakta ve tarla sınırlarına kadar yanaşarak daha kolay ve daha az arazinin boş kalarak ekim yapılmasına olanak vermektedir. 
 26. Üreticiler üniversal ekim makinaları ile tohumluk ekerken aynı zamanda buğday tohumun toprakta beş santim sağına ve altına ideal olarak banda gübrelemeyi de yapabilmektedirler. Üreticiler kendi bölge toprak koşullarına ve arazi yapılarına uygun yaylı balta veya diskli ekim ayağına sahip ekim makinalarını tercih edebilirler. Bu tip ekim makinaları genellikle üçe ayrılmaktadır.
 27. Toprakta açılan ark tabanına ekim yapan baskılı ekim makinaları, Baskılı ekim makinaları, 
 28. Düz ve kombine ekim makinaları.
 29. gübreleme zamanları kullanılan gübreler: Toprağa atılacak gübre miktarını belirlemede mutlak surette toprak tahlilinin yapılması ve gübrelenmesinde bu tahlil sonuç yarına göre yapılmasında büyük fayda vardır. Toprak analizi sonunda toprağa fosforlu gübre vermek gerekiyorsa, fosforun tamamı ekim öncesinde veya esnasında atılmalı ve toprağa karışması sağlanmalıdır. Fosforlu gübrelerin topraktan yıkanarak gitmesi söz konusu değildir. Yapılan araştırmalara göre, fosforlu gübrelerin toprağa ekim esnasında banda uygulanması şeklinde verilmesi gerekmektedir. Gübrenin banda verilmesiyle buğdayın kışa dayanıklılığını artırmaktadır. Azot buğdayın topraktan en fazla kaldırdığı besin maddesidir. Azotlu gübreler toprak bünyesinde yıkanarak gittiği için her yıl düzenli olarak verilmesi gerekmektedir.
 30. 38. pH nedir: pH bir çözeltinin asitlik veya alkalinlik derecesini tarif eden ölçü birimidir. Tuzlu toprak: Toprakta bulunan fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, mangan, demir, bakır, bor, klor ve diğer elementlerin toprak çözeltisi içindeki miktarı, topraktaki toplam tuz miktarını verir. Bu bakımdan topraklardaki tuzluluk, evlerde kullanılan sodyumklorür ( NaCl )’ den farklılık gösterir.
 31. Tuzlar kimyasal özelliklerinden dolayı topraktaki suyu tutar ve hatta bünyesine çekerler. Ancak tuz miktarının toprakta çok artması, bitkilere toksik etki yapar ve toprağın kullanılamaz hale gelınesine sebep olur. Bu topraklara Tuzlu topraklar veya Çorak topraklar adı verilir. 
 32. Alkali toprak: Toprakta fazla miktarda tuz birikmesine tuzlulaşma adı verilirken, değişebilir sodyum elementinin toprakta birikmesine de alkalileşme adı verilir. Eğer biriken tuzlar içinde Na elementi başat durumda ise tuzlulaşma olayından daha tehlikeli olan alkalileşme olayı toprakta başlıyor demektir. Toprak pH1 sı 8,5′ un üzerine çıkmıştır.
 33. 42. Kayısı ne demektir: Kayısı; kurutulmuş, konserve ve taze olarak yıl boyunca tüketilebilen bir meyve türüdür.
 34. 43. Açlık sınırı: açlık sınırının, bir ailenin ya da bir kişinin, bir ay boyunca fiziki varlığını sürdürebilmesi için, gereken minimum gıdanın tutarı 
 35. açlık sınırı ne kadardır: tüik araştırmalarına göre 2008 yılında, 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 275 YTL.
 36. 44. Asgari ücret: çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret.Asgari ücret, 1 Temmuz 2010’dan itibaren, 16 yaşından büyükler için brüt 760,50, net 599,12 lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 648, net 518,58 lira olarak belirlendi. 
 37. 45. Ekonomi ile İlgili Bilgiler corbveb teoremi (örümcek ağı):

tarım ürünlerinin üretiminin yani arzının talebe hemen cevap verememesinden(gecikmeli uyarlamasından) kaynaklanan fiyat dalgalanmalarını açıklıyor
1-sürekli dalgalanma=arz ve talebin eğimleri eşit
2-dengeye yönelen dalgalanma=arzın eğimi talebin eğiminden büyük
3-dengeden uzaklaşan dalgalanma=talebin eğimi arzdan büyük
*Reel faiz: Elde edilen faizin enflasyondan arındırılarak ifade edilen şeklidir.
Deflasyon: Fiyatlar genel düzeyinde düşüş.
Resesyon: Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir