Zabıta Nasıl Olunur

0

Zabıta Nasıl Olunur?

Belediyelere bağlı olarak görevlerini gerçekleştiren zabıtalar görevli oldukları bölgelerde güven, huzur ve düzenin sağlanması konusunda hizmetler sunmaktadır. Zabıta alımlarında kişinin askerlik durumu, kilosu, boyu ve yaş gibi kriterlerinin haricinde Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme sınavına katılmış olma şartı da aranmaktadır. Bahsettiğimiz şartları sağlayan adaylar ilgili birimlere başvurduklarında KPSS puanı baz alınarak mülakata çağırılırlar. Mülakat aşamasında değerlendirmeye alınan zabıta adayları başarılı görülmeleri halinde zabıta olarak göreve başlarlar.

Zabıta Görevleri Nelerdir?

 • Belediyenin karar organları tarafından alınmış olan kararların, emirlerin ve yasakların uygulanması ve sonuçlarının gözlenmesi
 • Belediye tarafından yerine getirileceği konusunda karar alınmış fakat başka birimleri ilgilendirmeyen görevleri yapmak
 • Bulunmuş malları ve eşyaları belediye idaresinin konudaki kararına ve mevzuat hükümlerine göre korumak ve sahiplerine ulaşıldığında teslimatı gerçekleştirmek
 • Turistik ve tarihi tesislerden belediye tarafından korunması gerekenlerin muhafaza edilmesi, çalınmalarının engellenmesi, kirletilmesine mani olunması
 • Belediye başkanı, mülki idare amiri veya yetkili kılınan amirlerin hizmetle alakalı emirlerini yerine getirmek
 • İş yerlerinin, evlerin ve apartmanların çöplerinin sokağa atılmasına engel olmak

Zabıta Kaç Saat Çalışır?

Belediyede görevli zabıta memurlarının çalışma saatleri olağan durumlar dahilinde haftalık 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Vardiyalar halinde düzenlenebilecek zabıta çalışma saatleri 12 saat iş 24 saat istirahat veya 24 saat iş 48 saat istirahat şeklinde olabilir. Kısacası zabıtaların haftalık olağan çalışma saatleri dışında çalışma saatleri bulundukları bölgeye, mevcut görevlerine göre değişkenlikler göstermektedir.

Zabıtalar Nerelerde Çalışır?

Zabıtalar belediyelerde görevli memurlardır. Zabıtaların özel sektörde çalışma gibi bir durumları yoktur.

Zabıtalarda Aranan Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
 • Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak
 • Herhangi bir nedenden dolayı yüz kızartıcı ceza almamış olmak
 • Vatandaş olarak kamu haklarının herhangi birinden mahrum olmamak
 • En az lise mezunu olmak
 • Kadınlarda minimum 167 cm. boy, erkeklerde ise minimum 175 cm. boya sahip olmak
 • Erkek zabıta adayları için askerlikle ilişkisi bulunmamak gibi özellikler zabıtalarda aranan şartlar arasında yer almaktadır.
Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir