Yatay Geçiş Başvurusu Dilekçe Örneği

0

egitim

Dilekçe resmi makamlara yazılan bildiri beyan etme biçimidir. Eğitim kurumları da sizden bildirilerinizi kayıt altına geçecek şekilde bildirmenizi isterler. Yani kayıt olma, okuldan kaydınızı alma, transkript isteme gibi bir çok durumda sizlerin bu konularla ilgili dilekçe yazmanız beklenir. Bizlerde sizlere bu konuda yardımcı olabilmek adına üniversitede yaşayacağınız tüm durumlara karşı dilekçe örnekleri hazırladık.

Dilekçe örneklerinden sizler için uygun olanına bulup üzerine tıklamanız yeterli! Dilekçe örneği anında bilgisayarınıza inecektir. Ardından üzerinde istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz!

kayıp belge bildirme dilekçesi

İNDİR

…………………………….. ÜNİVERSİTESİ
………………………………… FAKÜLTESİ
………………… BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

………………………… Üniversitesi ………………………… Fakültesi ………………………… Bölümü …….. sınıf ………………………… numaralı öğrencisiyim.
Fakültenizin ………………………… Bölümü …….. sınıfına yatay geçiş yapmak istemekteyim.
Tarafınızdan talep edilen belgeler ilişikte sunulmuş olup, bulunduğum Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerle uyumsuzluk bulunması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…./…./20..

Adı-Soyadı İmza
İrtibat Telefonu:
Adres:

Ekler:

  1. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
  2.  Not değerlendirme sistemi harfli ya da dörtlük sisteme tabi olan öğrencilerin kurumlarından alacakları, eşdeğer olduğunu gösterir belge. (Onaylı)
  3.  Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)
  4.  Üniversite Sınav Sonuç Belgesi. (Onaylı)
  5.  Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi.
  6.  İkinci Öğretimden Örgün Öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.
Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir