Veraset İlamı Dilekçe Örneği

0

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset ilamı topluluk arasında mirasçılık belgesi olarak da bilinmektedir. Bir kişinin vefat etmesinin ardından mirasçıların durumlarını, kim olduklarını ve mirasta bulunan pay oranlarını açıklamaktadır. İlamın çıkarılması için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır.

                Veraset İlamı Dilekçe Örneği Nedir? Neden Yazılır?

İsteyen kişiler istedikleri zaman veraset ilamı talep dilekçesi ve aile nüfus kaydı ile Sulh Hukuk Mahkemesine veraset ilamı almak için başvurabilir. Bu başvuruyu yapabilmek için veraset ilamı dilekçesi örneği hazırlamak gereklidir.Alınan veraset ilamından sonra miras yolu ile gayrimenkul elde eden kimselerin bu mal varlığını beyan etmeleri gerekmektedir. Bu sebeple emlak beyanı, veraset ilamı ve varislerin adı, soyadı ve imzası ile birlikte bağlı olunan belediyeye başvurması gereklidir.

                Veraset İlamı Dilekçesi Ne İçin Kullanılır?

Veraset İlamı Dilekçe Örneği ile veraset ilamı için başvuruda ve sonuçlanmış mahkemenin itirazı için başvuruda kullanılabilmektedir. Veraset ilamının (mirasçılık belgesinin) amacı, murisin, mirasçılara payları oranında ne kadar miras bırakıldığının açıkça gösterilmesidir. Mirasçılar bu belge ile muris tarafından bırakılan mirastan payları oranında hak sahibi olabilirler.

                Veraset İlamı Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Veraset İlamı (mirasçılık belgesi) başvuru dilekçesi Hukuk Mahkemeleri Kanununun 119. Maddesinde belirtilen dava dilekçesinde olması gereken hususlar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır. Özellikle, Mahkemenin adı, talepte bulunanların T.C.kimlik numaraları, adı soyadı ve adresleri, varsa kanuni temsilcilerinin adı soyadı, davaya ilişkin deliller yazılmalı ve ıslak imza ile imzalanmalıdır. Dilekçeye nüfus müdürlüğünden alınmış olan vukuatlı aile nüfus kayıt örneği eklenmelidir.

                Veraset İlamı Dilekçe Örneği Nereye Teslim Edilir?

Yazılmış olan veraset ilamı dilekçe örneği Sulh Hukuk Mahkemelerine teslim edilmelidir. Bu mahkemeler başvuru dilekçe örneklerini incelemeye alarak mahkeme tarihi için belirli bir gün verirler.

Veraset ilamına (mirasçılık belgesine) itiraz, yine mahkemeye hitaben yazılmış olan dilekçe ile yapılabilir. İtiraz eden mirasçılar veya üçüncü kişiler itiraz gerekçelerini ayrıntıları ile dilekçede belirtmeli varsa delillerini dilekçeye eklemelidirler.Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) belli bir süre için verilmez, kısıtlı olduğu bir süre yoktur ve geçerliliğini sürekli olarak korumaktadır.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir