Üniversite Yatay Geçiş Dilekçe Örneği

0

egitim

Üniversite ve yüksek eğitim öğretim programlarında okuyan öğrenciler için hazırladığımız bu bölümde, yıl içerisinde karşılaşacakları problemleri eksiksiz anlatabilmelerini ve haklarını beyan edebilmeleri adına hazırlayacakları dilekçelerde sizlere yardımcı olmak adına hazırlandı. Hepimiz biliriz ki eğitim öğretim kurumlarındaki işlemler devlet dairelerindeki gibi yürür. Bir isteğinizi beyan etmek için mutlaka isteğinizi anlatacağınız bir dilekçe yazmanız istenir.

İstediğiniz sonuca ulaşmak ve bu yolu kolayca atlatabilmek için sitemizdeki üniversite ve okul dilekçe örneklerinden yararlanabilirsiniz! Sadece istediğiniz dilekçe örneğini bulun ve üzerine tıklayın! Anında bilgisayarınıza inecektir. Ardından üzerinde istediğiniz düzenlemeyi hazırladığımız yönlendirmeler doğrultusunda kolayca yapabilirsiniz.

yatay geçiş dilekçe örneği

İNDİR

…………….. ÜNİVERSİTESİ
………………………….. MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

…………… Üniversitesi…………………. Meslek Yüksekokulu ……………. Bölümü Normal/İkinci Öğretim Programı …………… sınıf ……………. numaralı öğrencisiyim.
Yüksekokulunuz……………………………… Bölümü……….. sınıfına yatay geçiş yapmak istiyorum.
İstenilen belgeler ilişikte sunulmuş olup, bulunduğum Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerle uyumsuzluğun söz konusu olması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

../../20 İmza

Adı-Soyadı

ADRES:

TEL:

Ekler:
1) Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
2) Not değerlendirme sistemi harfli ya da dörtlük sisteme tabi olan öğrencilerin kurumlarından alacakları, eşdeğer olduğunu gösterir belge. (onaylı)
3) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)
4) ÖSYS Sonuç Belgesi. (onaylı)
5) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi.( Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü)
6) İkinci Öğretimden Örgün Öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.

Not:
Üniversitemizin tüm Fakülte ve Yüksekokullarına yatay geçiş başvurularının kabulünde öğrencilerin yerleştirildiği yıldaki ilgili bölümün/programın ÖSYM taban puanı (lise birincisinin puanı dikkate alınmayacaktır); başvurduğu Fakültenin/Yüksekokulun ilgili Bölüm ve Programın o yıldaki taban puanının 10 puan altına eşit veya fazla olması koşulu aranır.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir