Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi

0
Uluslarası Finans

Uluslarası Finans

Uluslararası Finans

Uluslararası finans bölümünden mezun olan kişiler, bankalarda, mali kuruluşlarda ve işletmelerde finansal hareketlerin planlanmasını sağlar. Ayrıca bu kurum ve kuruluşların uygulama ve kontrol işlemlerini yapar.

Uluslararası finans uzmanı ne iş yapar?

Genellikle çalışılan işletmenin çeşidine göre farklılık gösteren uluslararası finans uzmanının görevleri aşağıdaki gibidir.

–          İşletmelerde finansal planlamalar yapar.

–          Finansal tabloları hazırlar.

–          İşletme sermayesinin yönetimini gerçekleştirir.

–          Finansal alanda yapılan teknik seçimler ve kullanım hakkında işletme sahibini bilgilendirir.

–          Dış ticaret konusunda gerekli işlemleri yapar.

–          İşletmenin yatırım ve proje analizlerini gerçekleştirir.

–          Finansal konuda risk analizleri yapar ve işletme sahibini bilgilendirir.

–          Portföy yönetimini gerçekleştirir.

Uluslararası finans uzmanı özellikleri

Uluslararası finans uzmanı özellikleri

Bu mesleği yapmak isteyenlerde bulunması gereken özellikler şu şekildedir.

–          Sayısal açıdan etkili düşünme ve analitik düşünme yeteneği bulundurma

–          Mali konulara ilgi duyma ve geleceği sezme

–          Zamanı iyi kullanmanın yanı sıra düzenli bir şekilde çalışabilme

–          Stres altında çalışabilme becerisi gösterme

–          Ekiple beraber çalışabilme

–          Sorumluluk sahibi olma

–          İkna yeteneğine sahip olma

–          Hızlı karar verebilme yeteneğine bulundurma

Uluslararası finans uzmanı çalışma ortamı ve koşulları

Uluslararası finans uzmanları mesleklerini ofis ortamında çalışarak yürütür. Çalışma esnasında birinci dereceden verilerle ilgilenir. Bunların yanı sıra çalışma sırasında araştırma yapmasının yanında zihinsel faaliyetler gerçekleştirir.

Diğer yandan çalışırken bulunduğu işletmenin muhasebe birimi, üst yönetim ile işletmenin dış ortamda bulunan müşterileri ve finans kuruluşları, mali ve finansman konusunda kamu ve özel kurumların yetkili kişileri ile iletişim kurar.

Mesleğin gelecek 10 yıldaki durumu

Uluslararası finans bölümünden mezun olan ve bu alanda hizmet verecek kişilere gelecek yıllarda eskisinden daha fazla ihtiyaç duyulacağı belirtilmektedir. Bu alanda nitelikli insan kaynaklarının şu an için yetersiz olduğunu belirten uzmanlar, yaklaşık olarak 10 yıl içerisinde mesleğin en popüler zamanlarını yaşayacağını ifade etmektedir. Geleceği yönetmek sloganı ile yola çıkan meslek, uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak ilerleme göstermektedir. Bu bölüm mezunu öğrenciler, küresel rekabete açık ve yeni fırsatları değerlendirebilecek nitelikte üniversitelerde yetiştirilmektedir.

Uluslararası finans uzmanı için giriş koşulları

Bu bölüme giriş yapmak için öncelikle lise mezunu olunması şarttır. Bunun yanında LYS sınavında TM-1 puanı almak ve ÖSYM tercih klavuzunda üniversitelerin “Uluslararası Finans” programlarından birini seçmek gerekmektedir. Yeterli TM-1 puanı alınarak üniversitelerde okutulan bölümlerden birine giriş yapmak mümkündür.

Uluslararası finans uzmanı eğitimi

Finans uzmanlığının ilk yıllarında tüm üniversiteler belirli derslerle eğitim ve öğretime başlamaktadır. 4 yıllık üniversite programlarından biri olan uluslararası finans uzmanlığının ilk yılında ekonomi, kantitatif teknikler, bilgisayar ve sosyal bilimler üzerine temel derslerde eğitimler verilmektedir. Programın son iki yılında ise alan derslerine yöneltilen öğrenciler, meslek hayatları için deneyim kazandırılmak amacıyla uzman kişilerle karşılaştırılmaktadır. Bunun yanında fabrikalar ya da işletmeler yine son iki yıl içerisinde verilen derslerde incelemeye alınırlar.

Diğer yandan program içerisinde verilen derslerde özellikle uluslararası bankacılık uygulamaları, A.Ş. finansmanı, uluslararası finans kuruluşları ve işlevleri, uluslararası para piyasaları ve bunlara benzer konularda eğitimler sunulmaktadır.

Dersler

  1. Yıl

–          Matematik

–          İktisada Giriş I

–          Muhasebe I

–          Hukuka Giriş

–          Genel İşletme

–          Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

–          Türk Dili I

–          İngilizce I

–          Bilişim ve İlet. Teknolojileri

 

  1. Yıl

–          Pazarlamaya Giriş

–          Finansal Yönetim

–          İstatistik

–          Mesleki Yabancı Dil  I

–          Türkiye –  AB İlişkileri

–          Uygarlık Tarihi

–          Tüketici Davranışları

–          Finansal Tablolar Analizi

–          Örgüt Teorisi

–          Para ve Banka

 

  1. Yıl

–          Türkiye Ekonomisi

–          Uluslararası Pazarlama

–          Üretim Yönetimi

–          Bütünleşik Pazarlama İletiş.

–          Araştırma Teknikleri

–          Uluslararası Vergilendirme

–          Yönetim Muhasebesi

–          İnsan Kaynakları Yönetimi

–          Küresel Finans  Piyasaları ve Portföy Yönetimi

 

  1. Yıl

–          Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

–          Uluslararası Ticari ve Ekonomik Örgütler

–          Uluslararası İlişkiler

–          Pazarlama Araştırmaları

–          Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi

–          Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

–          Satış Yönetimi

–          İşletme Ekonomisi

–          Uluslararası Ticaret Antlaşmaları ve Serbest Bölge Uygulamaları

 

Uluslararası finans uzmanlığı okurken alınabilecek burslar

Herhangi bir üniversitede uluslararası finans uzmanlığı okurken alınabilecek burslar arasında ilk olarak devlet bursu çıkar. Bunun yanında öğrenciler devlet bünyesinde verilen kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca özel firma ya da kuruluşlardan belirli miktarlarda burs almak mümkündür.

Uluslararası finans uzmanlığına benzer diğer meslekler

–          Finans uzmanlığı

–          Para ve ekonomi

–          İktisat

–          İşletme

 

Uluslararası finans uzmanlığı 2013 – 2014 taban puanları

12

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir