Tutanak Dilekçesi Nedir?

0

Tutanak Dilekçesi Nedir?

Herhangi bir olayın tespiti için tespit eden görevli şahıslar tarafından yazılıp hazırlanan ve imzalanan belgelere zabıt yada tutanak denilmektedir.

Tutanak Dilekçesi Neden Yazılır?

Bir olayın o an itibariyle kayıt almaya yarayan olayları olduğu gibi yorumsuz olarak ifade eden imzalı belgeler kayıt altında tutulmaktadır. Gerektiği durumlarda kullanılmaktadır.

Tutanak Dilekçesi Ne İçin Kullanılır?

Hukuken belgelenmesi istenen durumların tespiti için arz ve talep doğrultusunda dilekçe tarzına benzer olarak hazırlanan kısa ve öz olarak ifade eden yazılı ve imzalı belgeler yetkili makamlarca incelenip sonuca bağlanmaktadır.

Tutanak Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Gereken makamlara gönderilmek üzere tutanak sahibinin iş yada ikamet adresi, adı soyadı ve imzasının yer alması gerekir Kurumlar tarafından değerlendirilip en geç 30 ila 60 gün içinde sonuca bağlanmaktadır. Tutanak çizgisiz bir kağıda daktilo bilgisayar yada dolma kalem ve tükenmez kalemle yazılmalıdır. Üzerinde mutlaka imza ve tutanağı tutan kişinin imzasının olması gerekmektedir.

Tutanak Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

Tutanak hangi makama gönderilecekse oranın yetkili müdürüne teslimi yapılmalıdır. Kayda giren tutanak işleme girerek sırası geldiğinde gerekli işlemler yapılıp sonuca bağlanmaktadır. Tutanak işlemleri kaza tutanağı ve eşya tespit için gerekli  olan tutanak yazılmaktadır. Kaza anında tutulan ve yerinde yapılan tespit ile yazılan tutanak sonrası kişinin suçlu olup olmadığının değerlendirilmesi yapılır buna göre cezai işlemler yapılmaktadır.


Tutanak Örnekleri

  • Olay Tutanağı

İŞYERİNİN
Unvanı                      :
Faaliyet Konusu       :

İŞÇİNİN
Adı Soyadı               :
İşyeri no                   :
T.C Kimlik no          :
Bölümü                     :
Görevi                      :

OLAYIN KONUSU :

…../…./….. tarihinde ….. – …… saatleri arasında iş bu tutanaktaki olaya konu olan ………………………….sigorta sicil numaralı işçi  ……………………………………………… nın fabrikanın ………………………………………. yerinde/bölümünde……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..
olayını yapmıştır. Adı geçen işçinin işyeri ile imzaladığı iş sözleşmesinin ……. maddesine aykırı davranarak işyeri disiplinini ihlal etmiştir.
İş bu olay tespit tutanağı aşağıdaki imzası bulunan kişiler ve adı geçen işçi tarafından bir baskıya maruz kalmadan tanıklar huzurunda imzalanmıştır. ……/…./2018

VARDİYA AMİRİ                                               TANIKLAR                                                    İŞÇİ
Adı Soyadı                                           Adı Soyadı              Adı Soyadı                                 Adı Soyadı                                                                                                                                                                                           (İmzadan imtina etti)


  • Teslim Tutanağı

İŞYERİNİN

UNVANI                      :………………………………………………………………
ADRESİ                       :……………………………………………………………….

FAALİYET KONUSU :………………………………………………………………

TESLİM OLUNAN MALZEME
KODU                           :…………………………….
TANIMI                        :…………………………………………..
DİĞER BİLGİLER       :………………………………………………………………
………………………………………………………………..
TESLİM TARİHİ         :……/……./……….

Mülkiyeti…………………………………………………………………….. ye ait olan …………………………………………… malzeme …………………………………………‘e ……………………………ile birlikte çalışır durumda eksiksiz olarak teslim edilmiştir.

Garanti kapsamına girmeyen ve kullanıcı hatasından kaynaklanan arızaların tamirinden kendisinden sorumlu olduğu imza sahibine hatırlatılmıştır.

TESLİM EDEN
ADI SOYADI        :………………………………………………………….
T.C KİMLİK NO   :…………………………………………………………
GÖREVİ                :………………………………………………………….
İMZASI                  :…………………………….

Mülkiyeti……………………………………………………………………ye ait olan Yukarıda belirtilen malzemeyi çalışır durumda eksiksiz olarak teslim aldım.
Demirbaş olarak aldığım bu malzemeyi emeklilik,istifa veya görevden ayrılma gibi durumlarda eksiksiz ve çalışır durumda görevlilere teslim edeceğim.

TESLİM ALAN

ADI SOYADI     :…………………………………………………………….
T.C KİMLİK NO:…………………………………………………………….
GÖREVİ             :…………………………………………………………….
İMZASI              :…………………………………….


  • İlişik Kesme Tutanağı

İŞYERİNİN
  Unvanı                      :
Faaliyet konusu        :
Adresi                       :

ÇALIŞANIN
Adı Soyadı               :
İşyeri no                   :
T.C Kimlik no          :
Bölümü                     :
Görevi                      :
İşe başlama tarihi      :
İşten ayrılış tarihi      :
Ayrılış sebebi            :

Zimmetli Malzeme iadeleri

1-
2-
3-
4-

Bölüm yetkilisi                        Vardiya Amiri               Ambar görevlisi
Adı Soyadı                               Adı Soyadı                      Adı Soyadı
İmza                                          İmza                                İmza

İŞVEREN veya vekili  Onayı

Diğer Dilekçe Ve Tutanak Örneklerine Buradan Ulaşabilirsiniz!

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir