Tehir-i İcra Talepli İstinaf Dilekçesi

0

Tehir-i İcra Talepli İstinaf Dilekçesi

Tehir-i İcra Talepli İstinaf Dilekçesi Nedir? Neden Yazılır?

Hakkında icra takibi başlatılan borçlu, takibin kesinleştiği yönünde aleyhine karar veren icra mahkemesinin kararına karşı tehir-i icra istemiyle istinaf mahkemesine başvurabilir. 20 Temmuz 2016’da istinaf yolu yürürlüğe girdiği için bu tarihten beri bu konuda icra mahkemesinin kararına karşı temyiz yolundan önce istinaf kanun yoluna gidilmektedir. Tehir-i icra, icranın geri bırakılması anlamına gelir. Borçlu mahkemeden; borcun zamanaşımına uğradığı yahut imhal ve itfa edildiği gerekçeleriyle tehir-i icrayı talep edebilir. Yani borçlunun borcu zamanaşımına uğradıysa, borçluya borcunu ödemesi için mehil(süre) verilmişse veya borç ortadan kalkmışsa ama buna rağmen borçlu aleyhine bir icra mahkemesi kararı varsa, icranın geri bırakılması istinaf mahkemesinden istenebilir. Bunun için mahkemeye tehir-i icra istemli bir dilekçe yazılarak verilir.

Tehir-i İcra Talepli İstinaf Dilekçesi Ne İçin Kullanılır?

Borcun imhal ve itfa edildiği hallerde yahut borç zamanaşımına uğramışsa, icra takibinin bu aşamasında istinaf mahkemesi olan bölge adliye mahkemesine tehir-i icra talepli bir dilekçe verilir.

 Tehir-i İcra Talepli İstinaf Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tehir-i icra talepli istinaf dilekçesi bölge adliye mahkemesinin ilgili dairesine hitaben yazılır. Dilekçede taraf bilgilerine yer verildikten sonra somut olayla ilgili gerekli açıklama yapılır ve net bir biçimde ne talep edildiği belirtilir. Ayrıca borçlunun tehir-i icra için bir teminat göstermesi de gerekir.

 Tehir-i İcra Talepli İstinaf Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

Tehir-i icra talepli istinaf dilekçesi, borçlunun aleyhine karar veren icra mahkemesine verilebileceği gibi başka bir yer mahkemesine de verilebilir.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir