dilekce-ornegi

Tüketicilerin yasalar önünde korumaları gereken en doğal haklarından birisi de Şikayet etme hakkıdır. İstemediğiniz ve rahatsız olduğunuz durumları yasal prosedürler çerçevesinde bildirmek için şikayet dilekçeleri hazırlamak ve bu şekilde müracat etmeniz gerekmektedir. Şikayet dilekçesi ile şikayetinizi bildirmenizin ardından yasal süreç başlayacak ve şikayetiniz değerlendirmeye alınacaktır.

Sizlerin şikayetlerinizi bildirmeniz için gerekli dilekçeleri hazırlamakta sizlere yardımcı olabilmek adına, bir çok farklı şikayet dilekçesi örneğine yer verdik. Sizlerin tek yapmanız gereken bu dilekçe örneklerinden sizin şikayetinize uygun olan dilekçe örneğini bulmak ve üzerine tıklayarak bilgisayarınıza indirmek. İndirme işlemi tamamlanınca word belgesinin üzerinde istediğiniz oynamayı yapabilir. İşleminiz bitincede kolayca yazdır tuşuna basarak yazdırabilirsiniz. Kolay gelsin!

şikayet dilekçesi

TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

……………..

 

TEDBİR TALEPLİDİR

Davacı(Şikayet Eden Adı SOYADI) : …………………………………………………………….

Adresi : ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Tel / Faks (isteğe bağlı) : ………………………… / …………………………

Davalı(Şikayet edilen Adı SOYADI): …………………………………………………………………..

Adresi : ………………………………………………………………………………..

 

Talep(*) : …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Dava(şikayet)Konusu açıklaması: ……………………………………………………………………………………………….

(Ayıplı mal / hizmet )

OLAY : ……………………………………………………………………………………………………………………..

(Şikayetin açıklaması)

 

Hukuki Deliller :- 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

– Borçlar Kanunu, – Tanık, – Bilirkişi ve her türlü delil.

Neticei Talep :Yukarıda açıklanan ayıplı ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………hususunda karar verilmesini arz ederim. …. /… / 2012

 

Adı – Soyadı

Eki : imza

Ayıplı mal / hizmete ait fatura/fiş vd. belgeler.

(*)

1- ……………… Tüketici Mahkemesinden ……………… …. No.lu İcra Müdürlüğünde 2005 / …. sayılı icra dosyası ile yapılan takibin teminatsız ve tedbiren durdurulması istemidir.

2- ………………….Tüketici Mahkemesinden söz konusu dava sonuçlanıncaya kadar diğer taksit ödemelerimin muacceliyet kesbetmemesi için kalan taksit ödemelerinin teminatsız ve tedbiren durdurulması istemidir.