Tazminat Davası Dilekçe Örneği

0

Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Tazminat davasında Tazminat, gerek kasten, gerekse ihmal ve savsama, veyahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar veren kişi, o zararın tazminine mecburdur. Bu zarar karşılığında ödenen miktara tazminat denir. Ahlaka aykırı bir fiil ile başka bir kimsenin zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, o zararı tazmine mecburdur.

                Tazminat Davası Dilekçe Örneği Nedir? Neden Yazılır?

Hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle, bilerek veya bilmeyerek, ihmal ya da tedbirsizlik sonucu malvarlığında eksilme yani maddi zararın meydana gelmesi nedeniyle bu zararın karşılanması amacıyla veya yaşanan bu olay nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesi amacıyla açılan davalara tazminat davaları denilmektedir. Tazminat davaları açabilmek için dilekçe gerekmektedir.  Tazminat davası açmak için de haklı olan bir sözleşmeli olmaktadır.

                Tazminat Davası Dilekçesi Ne İçin Kullanılır?

Tüketicilerin ürün aldıkları şirkete açabildikleri bu dilekçe ile tazminat davasının açılabildiği gözükmektedir. Dilekçenin işleme koyulması ile süreç başlanmış olur. Bunun için tüketici mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

                Tazminat Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Tazminat davası, dava dilekçesinde şu hususlar bulunur; Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası olarak hazırlanır ve tazminat davası açılır.

                Tazminat Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

Tazminat davaları istenilen her yerde açılamaz, öncelikle yetkili mahkemenin iyi tespit edilmesi ve buna göre davanın açılması gerekmektedir, Tazminat davası, tüm davalar için yetkili yer olan davalının ikametgâhında, davalı tüzel kişi tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine açılabilir. Tazminat davaları haksız fiilin gerçekleştiği yer mahkemesinde ve sözleşmenin ifa edileceği yerde de açılabilir.

 

 

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir