Tam Yargı Davası Dilekçesi Nedir? Neden Yazılır?

0

Tam Yargı Davası Dilekçesi Nedir, Neden Yazılır?

İdare hukuku kapsamında tam yargı davası; idari eylem ve işlemlerden kişisel hakları doğrudan zarar görmüş kişilerin açtığı bir davadır. Bu davada davalı taraf, dava konusu eylem veya işlemi gerçekleştiren idaredir. Kişisel hakkı ihlal edilmiş ve zarar görmüş kimse, idari mahkemelerde tam yargı davası açabilir. Kanunun öngördüğü bazı zorunlu hallerde işlemi yapan idari merciye başvurulduktan sonra tam yargı davası açılır. Davayı açmanın ilk adımı, tam yargı davası dilekçesi vermektir. Böylelikle kişi tam yargı davası açmış olur ve mahkemeden zararının giderilmesini talep eder.

Tam Yargı Davası Dilekçesi Ne İçin Kullanılır?

İdarenin eylem veya işlemlerinden ötürü zarara uğramış kimse, bu zararının giderilmesi için tam yargı davası açar. Davayı açmak için bir dilekçe vermek gerekir. Buna da tam yargı davası dilekçesi denir.

Tam Yargı Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tam yargı davası dilekçesini vekalet verdiğiniz bir avukata yazdırabileceğiniz gibi bizzat kendiniz de yazabilirsiniz. Dilekçede bulunması gereken bazı önemli hususlar vardır. Taraf bilgileri; davanın konusu, sebepleri, dayanılan deliller; dava konusu idari işlemin yazılı olarak bildirildiği tarih mutlaka dilekçede gösterilmelidir.

Tam Yargı Davası Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

Tam yargı davası bir idari davadır. İdari mahkemelerde dava açılması gerekir. Dava dilekçesi, ilgili mahkeme başkanlığına hitaben yazılı dilekçelerle açılır. Örneğin dilekçenin başında “Ankara 1. İdare Mahkemesi Başkanlığına” denilir. Tam yargı davası dilekçesi, yurt içinde adliyelerdeki (ilgili) mahkeme başkanlıklarına; yurt dışında ise Türk Konsolosluklarına verilir.


Tam Yargı Dilekçesi Örneği

……… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. …

DAVALI                                : 

KONUSU :                           ….. tarih ve ….. sayılı idari eylem ve/veya işlem ile ihlal edilmiş bulunan zararın tazmini talebidir.

OLAYLAR                            :

1.Olayın kısa açıklaması

2-hukuka aykırılıklar

3-yürütmeyi durdurma sebepleri

HUKUKSAL NEDENLER : HUMK, İYUK, sair mevzuat

DELİLLER                           : Dilekçede sayılan ve ekte sunulan belgeler, Davalı İdare elindeki belge ve bilgiler, sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan  ve kendiliğinden göz önüne alınacak sebeplerle .. ….. tarih ve …….. sayılı idari eylem ve/veya işlem ile ihlal edilmiş bulunan müvekkilimin zararının tazmin edilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim.

                          Davacı Vekili

Ekler:

Onanmış vekaletname sureti

Dilekçede sayılan belgeler

Diğer Dilekçe Örneklerine Buradan Ulaşabilir, Ücretsiz İndirebilirsiniz!

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir