Sulh Sözleşmesi Dilekçesi

0

Sulh Sözleşmesi Dilekçesi

İki tarafın birbirlerine karşılıklı olarak bulundukları isimsiz bir sözleşmedir. Özellikle hukuk içerisinde meydana gelen anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak adına tercih edilen Sulh sözleşmesi dilekçesi tamamen orta yolun bulunmasında ve anlaşmasında tercih edilmektedir.

Sulh Sözleşmesi Nedir? Neden Yazılır?

İki taraf için geçerli olan Sulh sözleşmesi içeriğinde iki tarafın anlaşmalı olarak yükledikleri bir borç yükü bulunmaktadır. Ortada bulunan mevcut hükümler içerisinde anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için bu dilekçe örneği oldukça önemlidir.

Sulh Sözleşmesi Ne İçin Kullanılır?

Hukukta ortaya çıkan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve iki taraf arasında ortaya çıkan sorunları gidermek için iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Oldukça önemli bir sözleşme olan bu konu içerisinde mutlaka ama mutlaka hukuki yardım alarak bu sorunu ortadan kaldırmaktan geçer.

Sulh Sözleşmesi Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Sulh sözleşmesi dilekçesini yazmak için internet üzerinde birçok örnek dilekçe bulunmaktadır. Ancak farklı konuları kapsadığı için bu dilekçe örneğini yazmak için mutlaka bu konuda daha önce deneyimi olan kişilerden yardım almanızı öneriyoruz. Sonuçta ortada bulunan sorunu düzeltmek için yazılacak olan bu sözleşmede detayların hukuk diline uygun bir şekilde yazılması gerekmektedir. 2 farklı yazılacak olan Sulh sözleşmesinde adli sulh ve kazai sulh diye iki farklı dilekçe örneği bulunmaktadır. Bu yüzden de sizin ilgi alanınıza giren bölüme göre yazmanız gerekmektedir.


Sulh Sözleşmesi Dilekçesi – 1 – (İşçinin idareler aleyhine açmış olduğu davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği)

 

 ……………… Bakanlığına 

Davacısı bulunduğum …………….. Mahkemesi’nin ……………..  esas sayısında kayıtlı bulunan davamdan feragat edeceğimi beyan ederim.

Alacaklısı bulunduğum ……………..  İcra Dairesi’nin ……………..  esas sayısında kayıtlı bulunan takibimden feragat edeceğimi beyan ederim.

 

                                                                                       Tarih                   : ……………………

                                                                                       Adı Soyadı         : ……………………

                                                                                       T.C. kimlik no   : ……………………

                                                                                       İmza                    : ……………………

Adres         : ………………………………………

Telefon      : ………………………

Not: Birden fazla dava veya takip bulunması halinde, her birinin esas ve takip numarası ayrı ayrı belirtilerek tek bir beyan dilekçesi verilecektir.


Sulh Sözleşmesi Dilekçesi – (Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği)

 

……………………..……… Mahkemesine

                                                                                   Dosya Esas No: ……………………….

 

Davacısı bulunduğum ………………. Mahkemenizin ………………. esas sayısında kayıtlı bulunan davamdan feragat ediyorum.

                                                                                                                          

                                                                                       Tarih                   : ……………………

                                                                                       Adı Soyadı         : ……………………

                                                                                       T.C. kimlik no   : ……………………

                                                                                       İmza                    : ……………………

Adres         : ………………………………………

 Telefon      : ………………………

 

Eki: Kimlik Fotokopisi

 Not: Birden fazla dava bulunması halinde, her biri için ilgili mahkemesine ayrı ayrı feragat dilekçesi verilecektir.


Sulh Sözleşmesi Dilekçesi – 3- (Sulh Sözleşmesi Örneği)

 

İbraz edilen kimlik belgesine göre kimlik tespiti yapılan ……………………… TC kimlik numaralı işçi …………………………..……… ile ………………………………….Bakanlığı / …Müsteşarlığı / … Genel Müdürlüğü /… Başkanlığı / … Rektörlüğü arasında aşağıdaki hususlarda mutabakata varılmıştır.

İşçi ……………………………… , 375 sayılı KHK’nın geçici 23 üncü / geçici 24 üncü  maddesi ile tanınan haklar karşılığında; daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı dönemlere ilişkin olarak iş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

İlgili idare de, 375 sayılı KHK’nın geçici 23 üncü / geçici 24 üncü  maddesinde aranan şartları taşıması kaydıyla, işçi …………………………………’yı sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonlarına/işçi statüsüne geçirmeyi kabul ve beyan etmektedir.

İşçi                                                                        İdare Temsilcisi

Adı Soyadı  : …………………………..            Adı Soyadı         : ………………………….

İmza             : …………………………..            İmza                    : ………………………….

 

EK: Kimlik fotokopisi.

 

Not: İşçi birden fazla idarede çalışmışsa her bir idarenin adı ve işçinin çalıştığı dönemler ayrı ayrı belirtilerek en son çalıştığı idare ile sulh sözleşmesi düzenlenecektir.

Diğer Dilekçe Örneklerine Buradan Ulaşabilir, Ücretsiz İndirebilirsiniz!

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir