Şirketin Feshi Dava Dilekçesi

0

İcra Dilekçe Örnekleriİcra konusunda aradığınız tüm dilekçe örneklerini artık tek adreste bulabilirsiniz! Devlet dairelerinde tüm bildirim ve isteklerinizi dilekçelerle bildirmemiz istenir bizden. Bu yüzden sizlerin işine yarayabilecek çeşitli İcra dilekçe örneklerine ve formlarına sitemizde yer verdik.

İcra Dilekçe Örneklerini bilgisayarınıza indirmek için ihtiyacınız olan konuyu seçip, indir butonuna tıklamanız yeterlidir. Örnek bilgisayarınıza birkaç saniye içerisinde word dosyası şeklinde inmiş olacaktır.

Sitemizde İcra gerekçelerinize göre özel olarak hazırlanmış dilekçe örneklerini bulabilirsiniz. Diğer dilekçe örneklerine İcra dilekçeleri bölümünden ulaşabilirsiniz!

İcra Dilekçe Örnekleri

İNDİR

……. MAHKEMESİNE

                                                                                               ANKARA

                                                                                                                      

DAVACI               :…….

 

VEKİLLERİ         :…….

 

DAVALILAR       :…….

 

KONU                  : Şirket Feshi

 

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz ….. ile davalılar……. ve ……… ../../…. tarihinde …… sayılı Türkiye Ticaret SiciliGazetesinin ….. sayfasında yayınlanan ……. Nakliyat Pazarlama Ltd. Şti. yikurmuşlardır.

 

2-……. Noterliğinden ……. tarih ve…….yevmiye no ile tasdikli şirkete ait karar defterinin 1. Sayfasında 1.Karar sıra numaralı ../../…. toplantı tarihinde yer alan kararlar gereği herüç ortak ilk 30 yıl için şirket müdürü seçilmişlerdir.

 

3-Diğer davalı iki ortağın başka işleri deolması nedeniyle şirketin alacaklarının tahsilat işlerini müvekkilimiz yürütmüş,tahsil ettiği paraları diğer ortaklara teslim etmiştir.

 

4-Müvekkilimiz tahsil ettiği paraları davalılaradüzenli olarak teslim etmesine rağmen şirket hesaplarından tam anlamıylahaberdar olmadığından ve düzenli bir şekilde defter tutulmadığından ve kendihissesine düşen payı da bilmediğinden diğer davalı ortaklardan şirket kayıt vedefterlerini incelemek için evrakları istemiştir. Müvekkilimizin incelemeküzere evrak ve defterleri istemesi üzerine davalı ortaklar müvekkilimize…….. Noterliğinden ../../…. tarih ve …… Yevmiye Nolu İhtarname keşideetmişlerdir.

 

5-Davalılar müvekkilimize gönderdikleriihtarnamede tahsil edip şirkete vermediğinden bahisle ……….-TL ve ……Amerikan Dolarının Şirket merkezine nakden ödenmesini talep etmişlerdir.

 

6-Davalılar bu tutumları ile müvekkilimizihırsız yerine koymuşlardır. Müvekkilimiz bu güne kadar tahsil ettiği tümparaları şirkete teslim etmiş olup bunun karşılığında hiçbir belgedealmamıştır.  Müvekkilimiz tarafındantahsil edilip şirket merkezine teslim edilen paralar resmi kayıtlaraişlenmemiştir.

 

7-Davalıların amacı şirket ortaklarından hesapsoran müvekkilimizi sindirmektir. Limitet Şirketler ortaklar arasındaki güvenedayalı olarak kurulan ticari şirketlerdir. Davalıların müvekkilimize çektiğiihtarnameden de anlaşılacağı üzere davalı ortaklar müvekkilimizi hırsızlıklasuçlamaktadırlar. Bu ihtarnamenin sonucu olarak müvekkilimizin diğer şirketortaklarına karşı güveni kalmamış, güvenini yitirmiştir.

 

8-Ortaklar arası güven ve iş birliğini zedeleyendavranışlar TTK. Madde 549/4 göre haklı nedenlerle Limited ortaklığın sonaermesi nedenidir.

 

 

9-Şirket ortaklarının bir birlerine karşı güvenikalmadığından ve artık bu şartlar altında şirketin devamının mümkünolmadığından haklı nedenlerden dolayı şirketin feshi için mahkemenize başvurmakzorunluluğu hasıl olmuştur.

 

YASAL NEDENLER : TTK. Mad. 549/4, HUMK.Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR             :

·  ŞirketKayıtları,

·  Şirket Defterleri,

·  İhtarname,

·  Tanıklar,

·  Bilirkişiİncelemesi,

·  Yasal veTakdiri Diğer Deliller vs.

 

CEVAP SÜRESİ     : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerden dolayı şirketortaklarının bir birlerine karşı güvenleri kalmadığından ve bu şartlar altındaşirketin devamının mümkün olmadığından haklı nedenlerin varlığından dolayı……. Ltd. Şti. nin feshine yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrasıuyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesinekarar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                   …….

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir