Sınıf Tekrarı Dilekçesi

0

Sınıf Tekrarı Dilekçesi

Sınıf Tekrarı Dilekçesi Nedir?

Sınıf tekrarı dilekçesi, ilkokula başlayan öğrencinin yeterli düzeyde öğretilen bilgileri alamaması durumunda velisi tarafından sınıf tekrarı isteğini belirten evraktır.

Sınıf Tekrarı Dilekçesi Neden Yazılır?

Eski eğitim sistemine göre başarısız öğrencinin öğretmenleri tarafından sınıfta bırakılma işlemi vardır.Günümüz de bu eğitim tarzı değiştirildi ve sınıfta kalma diye bir şey ortadan kalkmış oldu.Fakat Milli eğitim müdürlüğünün istemeden de olsa çıkardığı yönetmelikle artık 1 kerelik 1.sınıf öğrencisi velisinin isteği ile tekrar yapabilecek. Öğrencinin istenilen seviyeye gelememesi sonucu velisi tarafından öğretmenlere ve idare heyetine sunduğu dilekçedir. Bir kereye mahsus sınıf tekrarı yaptırma hakkı aslında herkes tarafından çok sıcak bakılan bir konu değildir. Bunun için de ilk olarak veli iznine bağlı dilekçe yazılması istenmekte ve sonrasında öğretmen ya da öğretmenlerle bir toplantı yapılıp karar verilmektedir. İlkokul 1.sınıf  dışında hiçbir sınıfta tekrar yoktur. Milli Eğitim Bakanlığının da karşı çıktığı bu durum bir kere olmak üzere kabul edilmiştir.

Sınıf Tekrarı Dilekçesi Ne İçin Kullanılır?

Öğrencinin sınıf tekrarı yapması için gerekli olan belge Milli eğitim bakanlığı tarafından ilk olarak veliden sınıf tekrarı istendiğine dair dilekçe alınmaktadır. Öğrencinin yeterli düzeye gelmesi için sınıf tekrarı yapmasında kullanılır.

Sınıf Tekrarı Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Öğrenci velisi tarafından yazılı beyan ile çocuğun sınıf tekrarı yapmasını talep ettiği belgedir. Bu evraklar titizlikle yazılmalı ve tutanak tutulması gereken bir durum varsa dosyaya eklenmelidir Örnek dilekçe yazımı bilgilendirmesi yapacak olursak : “Okulunuz…sınıfı.. numaralı.. öğrencisinin ….velisiyim. 2018-2019 eğitim yılı 2..döneminde yapılan çalışmaların yeterli düzeyde olmaması üzerine bir üst sınıfta yaşanacak zorluklar sebebiyle sınıf tekrarı yapmasını istiyorum” şeklinde dilekçe örneği yazılır.

Sınıf Tekrarı Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

Doldurulan dilekçe okul müdürlüğüne ya da müdür yardımcılarına teslim edilmelidir.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir