Sicil Notuna İtiraz Dilekçe Örneği

0

itirazİnsanların en önemli haklarından birisi itiraz etme hakkıdır! İstemediğiniz durum ve olaylara, haklı olup haksız göründüğünüz vaziyetlerde sizlerde hakkınızı aramalı ve itiraz etmelisiniz. İtirazınızı resmi yollarla yapmalı ve resmi olarak itiraz etmelisiniz!

Bizde sizler için en önemli haklarınızdan birisi olan İtiraz etme hakkınız için sizlere yardımcı olamak adına itiraz dilekçe örneklerine yer verdik. Bir çok farklı konuda hazırladığımız itiraz etme dilekçe örneklerinden yararlanabilirsiniz. İstediğiniz itiraz dilekçe örneğinin üzerine tıklamanız yeterli. Ardından dosya bilgisayarınıza inecektir!

 

itiraz dilekçe örneği

İNDİR

  ………..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

………….

DAVACI…………….:          (T.C. Kimlik No)

Adresi……………….:

DAVALI……………:

TEBLİĞ TARİHİ….: …….. Bu dava süresi 60 gün süresi içersinde açılmıştır.

DAVANIN KONUSU : …. Okulunda …..olarak görev yapmaktayım. ……. yılı sicil notumun …… olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağım özlük haklarımın ve parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesi istemidir.

OLAYLAR VE HUKUKİ AÇIKLAMA:

1-……. Okulunda……… olarak görev yapmaktayım. Görevimde başarılıyım. Sicillerim çok iyi derecede olup dava konusu işleme kadar herhangi bir soruşturmam ve disiplin cezam da bulunmamaktadır.

2- …… yılı sicil ve başarı değerlendirme notum (………) iken , ve niteliklerimde, özelliklerimde, iş verimliliğimde hiçbir değişiklik olmamışken …… yılı sicil ve başarı notum (………) olarak belirlenmiş ve böylece  başarı başarı notum düşürülmüştür. İş verimliliğimde ve çalışmam da hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, bunun yanında hiçbir şekilde yaptığım görevde verim düşüklüğü ile ilgili bir uyarı almamama ve disiplin cezamın olmamasına rağmen …… yılında sicil amirim tarafında yapılan değerlendirme subjektifdir.

3-Her ne kadar idarenin takdir yetkisi varsa da takdir yetkisi keyfilik anlamına gelemez. İdari makamlar işlemlerini tesis ederken hukuken geçerli ve somut nedenlere dayanmak zorundadırlar. Niteliklerinde hiçbir değişiklik olmayan personelin sicil ve başarı değerlendirme notunun düşürülmesinin tatmin edici, hukuken geçerli ve somut bir sebebinin olması gerekmektedir. …. Yılında (…) olarak verilen düşük sicil notu hiçbir şekilde somut belgelere dayyanmadığı için açıkça hukuka aykırıdır. Bu nedenle işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği kanaatini taşımaktayım.

4- Davalı idare tarafından subjektif olarak verilen sicil notumdan ötürü özlük haklarım yönünden maddi olarak zarara uğradım. Bu nedenle subjektif olarak verilen sicil notumdan ötürü uğramış olduğum maddi zararlarımın yasal faiziyle beraber tahsiline karar verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

YASAL DELİLLER: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar…

SONUÇ VE İSTEM:

Açıklanan nedenlerle : ………. olarak görev yapmaktayım. ……. yılı sicil notumun …… olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesini, yargılama giderleri ve diğer sahir giderlerin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemekteyim.

Gereğini saygılarımla arz ederim…

İmza
Tarih

Adı Soyadı  Adres

Ekler: Sicil Notları

Emsal Kararlar

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir