Serbest Muhasebeci Nasıl Olunur?

0

Serbest Muhasebeci Nasıl Olunur?

Gerçek ya da tüzel kişilere ait olan işletmelerin, mevzuata uygun muhasebe kurallarına da uyarak bilançosunu, kâr-zarar durumlarını, beyannamelerini ve diğer fatura işlemlerini yapan, takip eden, bilgilendiren meslek dalıdır.

 

Serbest Muhasebeci Ne İş Yapar?

İşverenler evrak işlerini takipte, işe alınan elamanların sigorta işlemlerinde, maaş ödemelerinin bordro ve takiplerinde bu kişilere ihtiyaç duymaktadır. Bu kişilerden alınan rapor ve görüşler sayesinde işverenler mali konularda önünü görür, geliştirilen muhasebe uygulamaları ile iş takibini rahatlıkla yapabilirler.

Serbest Muhasebeci olmak için:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekmektedir.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, yüz kızartıcı dolandırıcılık, hırsızlık, devlet sırrını ortaya çıkarma, vergi kaçakçılığı gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.
  • Disiplinsizlik gibi suçlardan dolayı memuriyet hakkının sonlandırılmamış olması, meslek haysiyeti ve şerefine uygun olamayan hareketlerde bulunmamış olmak gerekmektedir.
  • Lisans veya ön lisans seviyesinde muhasebe ile ilintili olan hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler bölümlerinin birinden mezun olmak, iki sene boyunca mali müşavirin yanında staj görmek, mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak ve iş ile ilgili ruhsata sahip olmaktır.

Serbest Muhasebeci Staj Süreci

Lisans seviyesinde mezun olanlar stajlarını 2 sene, ön lisans seviyesinde mezun olanlar stajlarını 4 sene olarak yapmakta ayrıca sınavda başarılı olup hak kazansalar bile serbest muhasebeci mali müşavirlik ünvanlını kullanamamakla beraber serbest muhasebeci olarak mevzuatta yer alan bazı işleri yapamamaktadır.

Senede üç defa nisan, ağustos ve aralık aylarında staja başlamak isteyen adaylar bağlı bulundukları illerdeki serbest muhasebe mali müşavirlik odalarına giderek staj başvurunda bulunabilirler. Staj başvurusundan sonra değerlendirmeye giren adaylar 60 puan almak zorunda olup staja başlama hakkı kazanmaktadır. Serbest muhasebeci günde 8 saat çalışır.

Serbest Muhasebeci Nerelerde Çalışır?

Serbest muhasebeci adayları stajlarını yeminli mali müşavirliklerde, serbest muhasebeci mali müşavirliklerde veya serbest muhasebecinin yanında; serbest muhasebeci mali müşavir adayları ise yeminli mali müşavirlikler ile serbest muhasebeci mali müşavirliklerde yapabilirler.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir