Sağlık Birimleri Lisansiyeri Ne İş Yapar?

0

Sağlık Birimleri Lisansiyeri Ne İş Yapar?

Dört yıl ve üzeri sağlık bölümlerinden Yüksek Öğrenim görmüş sağlık çalışanları bir kısmı lisansiyer olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununca kabul edilmiştir. Sağlık Birimleri Lisansiyerleri hekim statüsünde görev yapan doktorlar yani hekimler olabildiği gibi sağlık birimlerinde ve sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık memurları da sağlık birimleri lisansiyeri kabul edilirler.

Sağlık Bilimleri lisansiyeri  Nerede Çalışır

Memur kademeleri ve dereceleri bir derece eklenir. Akademik personel girişinde geçerli olacak bu kanunda sayılı yazı ile ilan edilmişler görevlerine Lisansiyer unvanı eklenmiştir.

Sağlık Birimleri Lisansiyerlerin Görevleri

On sekiz farklı Unvanda lisansiyer görev yapar. Lisansiyer kabul edilen bazı devlet memurları, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar şöyledir; Fizikoterapist, Ebe, Antropolog, Çocuk Gelişimcisi, Bakteriyolog, Diyetisyen, Ergoterapist, Hemşire, Fizyoterapist, Parfüzyonist, Kimyager, Pedagog, Odyolog, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sosyal Hizmetler Uzmanı, Sosyal Çalışmacı ve Tıbbi Teknolog Lisansiyer olarak görev yaparlar.

Sağlık Birimleri Lisansiyerleri Kaç Saat Çalışır?

Sağlık birimleri lisansiyerleri devlet memuriyetinde sekiz saat gün içerisinde çalışma hadleri bulunur. Bununla birlikte hafta sonları nöbet tutma hadleri olmaması durumunda çalışmazlar.

Bu Bölümde Çalışanlar İçin Aranan Özellikleri

Hasta sağlığı ön planda tutularak, fiziksel ya da ruhsal bozukluklar karşısında kişiye doğru bilgi verme, hekim yardımı ya da hekim tarafından uygulamada bulunma gibi özellikler aranır. Öncelik sağlık gözetmelidir.

 

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir