Performans Görüşmesi Örneği

0

Performans Görüşmesi Örneği

                Performans Görüşmesi Nedir? Ne İşe Yarar?

Çalışanın yeteneklerini, potansiyelini, iş alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzer niteliklerini diğerleriyle karşılaştırarak yapılan ve sistematik bir ölçüm olan Performans Değerlendirme Sistemleri verimli bir iş süreci için bütün kurumların uygulaması gereken bir yöntemdir. Bu görüşmelerin amacı şu şekildedir;

 • Çalışanların performanslarını doğru şekilde ölçümlemek
 • Ücret standartlarını saptamak
 • Başarıları ödüllendirmek, terfileri belirlemek
 • Bir çalışanın verimli ya da verimsiz çalıştığını tespit edebilmek
 • Çalışanın eğitim ihtiyaçlarını saptamak
 • Yönetici ile çalışan arasındaki iletişimi artırmak
 • Çalışanın yeteneklerinin farkında olmak ve ekip çalışmasını teşvik etmek
 • Çalışanlara geribildirim sağlayarak onları sürece aktif şekilde dahil etmek
 • Yöneticilerin de kendilerini değerlendirmelerini sağlamak
 • Performansın artmasını sağlamak

Performans Görüşmesi Süreci Nasıl İzlenir?

 • İlk olarak ölçülebilir başarı standartları belirlenir ve planlar yapılır
 • Performans izlenir
 • Personelle iletişimde kalınır
 • Hedeflerle performanslar karşılaştırılır, değerlendirme ve ardından çalışana geribildirim yapılır
 • Değerlendirme sonucunda terfi, prim, transfer, eğitim gibi ödül sistemleri yürürlüğe konur

Performans değerlendirmede aşırı hoşgörü ve esneklik, katılık, hale etkisi, merkezi eğilim, yakın zaman etkisi, işler arasındaki bağımlılığın dikkate alınmaması gibi sık yapılan hatalardan kaçınmak gerekir.Yöneticinin performansını değerlendirdiği çalışanının genel imajına dayanarak değerlendirme yapması da yapılan hatalardan biridir. Bu tür durumlarda yönetici olayın farkında olabilmeli ve değerlendirme standartlarında bu etkilerden uzak durabilmelidir.

                Performans Görüşmelerinden Önce ve Sonra Yapılacaklar

Kişinin mülakat öncesi yapması gerekenler;

 • Astlar ile performanslara dair sürekli olarak iletişim kurulmalı
 • Performans değerlendirme konusunda eğitim programlarına katılmak
 • Astların performansından önce kişinin kendi performansını değerlendirmesi

Mülakat esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler;

 • Mülakat için uygun ortam ve atmosferin sağlanması
 • Kişilik özelliklerinden çok performansların değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
 • Spesifik olmak
 • İyi bir dinleyicilik örneği sergilemek
 • İyi bir konuşmacı olmak
 • Gelecekte olan gelişimlerden bahsetmek ve bu konuda rahat olmak
 • Performanslara dair iletişimlerin sürekli olarak devam ettirilmesi
 • Hedeflere yönelik gelişimlerin sürekli olarak göz önünde bulundurulması

Önemli olan değerlendirmeyi olabildiğince objektif koşullar altında yapabilmektir. Ancak bu şekilde çalışanların motivasyonları ve şirkete bağlılıkları artar ve böylece verimlilikleri artar belki de beklentileri de aşar.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir