Müdürlük mülakat soruları

0

Müdürlük mülakat sorularıMüdürlük mülakat soruları

Bildiğiniz üzere okul müdürü olabilmek için Milli Eğitim bakanlığının hazırlamış olduğu müdürlük mülakat sınavında başarılı olmanız gerekiyor. Her yıl belirli dönemlerde yapılan bu sınav genelde genel kültür ve tarih bilgisi içeriyor. Bizler de daha önceki yıllarda gelmiş olan soruları sizler için harmanlayıp bu yıl da gelebilecek olan sorular için size bir kaç örnek hazırladık.

 1. T.C. ANAYASASI
 2. 1982 Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir?
 3. 07/11/1982’de halk oylaması yapılmış, 9/11/1982 de resmi gazetede yayınlanmıştır.
 4. 1982 Anasasası kaç kısımdan oluşur? 7 kısımdan oluşur.
 5. 1982 Anasasası ilk 4 maddesinde hangi hükümlere yer verilmiştir?
 6. madde devletin şekli, 2. maddede cumhuriyetin nitelikleri, 3. maddede değiştirilmeyecek hükümler, 4. maddede bu 3 maddenin değiştirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
 7. 1982 Anasayasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir?
 8. Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti.
 9. 1982 Anayasasında güçler ayrılığına nasıl yer verilmiştir?

Yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı bağımsız mahkemelerce kullanılır.

657 SAYILI D.M.K. 1. 657 sayılı DMK kimler hakkında uygulanır?

Genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri ve belediyeler, bunların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar

657 sayılı DMK temel ilkeleri nelerdir?

Sınıflandırma, kariyer, liyakat 3. 657 sayılı DMK istihdam şekilleri nelerdir? Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler

 1. 652 SAYILI MEB KANUNU
 2. Bakanlık teşkilatı oluşumu nasıldır?

Merkez, taşra, yurt dışı

 1. Müsteşarın görev ve yetkileri nelerdir?

Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup bakanlık hizmetlerini, bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

 1. Kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilir?

5

 1. GENEL KÜLTÜR ÇIKMIŞ SORULAR
 2. Everest’e çıkan ilk Türk dağcısı kimdir?

Nasuh Mahruki

 1. Hindistan’da kurulan Türk Devletlerine örnek veriniz.

Şemsileri Kutbiler, Balabanlar

 1. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde görülen askeri birliklere örnek veriniz.

Yeniçeri ocağı, Azaplar, Tımarlı sipahiler

 1. Roma Medeniyeti’nin çökmesini hazırlayan gelişme nedir?

Kavimler göçünün başlaması

 1. İlk sanayi devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir?

İngiltere

 1. EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR SPOR
 2. 15. Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman nerede yapılacak?

2016 da Fransa’da yapılacak

 1. 2017 Akdeniz oyunları ne zaman nerede yapılacak?

2017’de İspanya’da

 1. 2014 Dünya futbol şampiyonası nerede düzenlendi?

Brezilya

 1. 2014 Dünya futbol şampiyanasının galibi hangi ülke olmuştur?

Almanya 5. Soma’da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine destek için düzenlenen turnuvanın galibi kim olmuştur?

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir