Menfi Tespit İle İcranın Durudurulması Dilekçesi

0

İcra Dilekçe Örnekleriİcra konusunda aradığınız tüm dilekçe örneklerini artık tek adreste bulabilirsiniz! Devlet dairelerinde tüm bildirim ve isteklerinizi dilekçelerle bildirmemiz istenir bizden. Bu yüzden sizlerin işine yarayabilecek çeşitli İcra dilekçe örneklerine ve formlarına sitemizde yer verdik.

İcra Dilekçe Örneklerini bilgisayarınıza indirmek için ihtiyacınız olan konuyu seçip, indir butonuna tıklamanız yeterlidir. Örnek bilgisayarınıza birkaç saniye içerisinde word dosyası şeklinde inmiş olacaktır.

Sitemizde İcra gerekçelerinize göre özel olarak hazırlanmış dilekçe örneklerini bulabilirsiniz. Diğer dilekçe örneklerine İcra dilekçeleri bölümünden ulaşabilirsiniz!

İcra Dilekçe Örnekleri

İNDİR

….. MAHKEMESİNE

 

                                                                                                                       ANKARA

 

                                                                                                   İHTIYATITEDBIR TALEPLIDIR.

 

 

 

DAVACI               :…….

 

VEKİLLERİ         :…….

 

DAVALI                :…….

 

KONU                 :…….  lık çek  dolayısıyla    davalıya   borçlu olmadığımızın tespiti ve icraya konan bu çekin icra takibinindava sonuçlanıncaya kadar teminat karşılığı tedbir yoluyla durdurulmasıtalebimiz

 

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimizşirket inşaat malzemeleri ticareti yapmaktadır. Temmuz ….. ayı sonlarındamüvekkilimiz şirket tarafından cirolanmış 10 adet müşteri çeki  müvekkil şirket ortağı …….. …….tarafından toptancı firmaya verilmek üzere şirketteki odasında masası üzerinekonmuştur.

 

2-Bu esnada müvekkil şirketin ticari ilişkiiçerisinde olduğu …… San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi …. ……. ve aynıfirmadan ismini bilmediğimiz bir şahıs …… …….ı ziyarete gelmiştir.

 

3-……. …….ın odasında gerçekleşengörüşme sırasında bir müşteri sorunu ile ilgilenmek üzere ….. …….. sözkonusu şahısların yanından ve odasından ayrılmıştır. Geri geldiğinde ilgilişahıslar başka firmalara da uğrayacaklarını söyleyerek müvekkil şirkettenayrılmışlardır.

 

4-Bu şahıslar gittikten hemen sonra …………. masası üzerinde dava konusu çeklerin olmadığını görmüş şirkettekibütün aramalara rağmen çekler bulunamamıştır. ../../…. günü müvekkil şirkete…….dan telefon eden bir şahıs ilgili çeklerden bir kısmını saymak suretiile bu çekleri ……. Yapı Elemanları San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi ………….dan aldığını söylemiş ve gününde ödenip ödenmeyeceğini sormuştur.Müvekkilimiz Şirket yetkilisi de bu çeklerin çalındığını ve bunlarla ilgiliolarak dava açılacağını beyan etmiştir.

 

5-İşlenen suçla ilgili olarak ……. ……..tarafından …… Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuş vemüracaatımız ../…. Hz. No su ile işleme konmuştur.

 

6-Müvekkil Şirket tarafından ……  San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yetkililerince veyaciro ettikleri üçüncü şahıslarca çalınan çeklerin ilgili bankalardan tahsilininve ileride telafisi imkansız zararlara uğranılmasının önlenebilmesi amacı ileçekler üzerine ihtiyati tedbir konulması talebinde bulunulmuş, ….. AsliyeHukuk Mahkemesinin ../…. D. İş Esas , ../…. D. İş Karar nolu ../../….tarihli kararı ile dava konusu çekler üzerine ihtiyati tedbir konularaködemeden men kararı verilmiştir.

 

7-İhtiyati tedbir kararı alındıktan sonra yasalsüresi içerisinde ……. Asliye Hukuk Mahkemesinde ../…. E. Sayı ile….  San. Ve Tic. Ltd. Şti.Aleyhine  menfi tespit ve çek iptaldavası açılmıştır.

 

8-Ancak alınan bu tedbir kararı çeklerin ilgilibankalarca ödenmemesi bakımından verilmiş olduğundan üçüncü kişileri bağlayıcınitelikte değildir. Alınan tedbir kararında çeklerin üçüncü kişiler tarafındanicraya konmaması ile ilgili bir hüküm olmadığından çalınan çeklerden ../../….keşide tarihli ….bank …. Şubesi Muhatap, ….. çek nolu …….. hesapnodan …..nın keşidecisi bulunduğu ve müvekkilimiz şirketin cirosu bulunan…….-TL meblağlı çek davalı tarafından …… İcra Dairesinde ../…. E.Sayılı dosya ile icraya konmuş ve müvekkilimizin mağduriyetine neden olmuştur.Müvekkilimizin davalıya böyle bir borcu bulunmamaktadır.

 

YASAL NEDENLER : HUMK, BK. Ve İlgiliMevzuat

 

KANITLAR            : Banka Kayıtları,Ticari Defterler, …… AHM ../…. D. İş Sayılı Dosyası, ….. CumhuriyetBaşsavcılığının ../…. Hz. Evrakı, İcra Dosyası, Yasal ve Takdiri DiğerKanıtlar vs.

 

CEVAP SÜRESİ      : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle icra takibine konan çek nedeniyle davalıya…….-TL borçlu olmadığımızın tespitine, dava sonuçlanıncaya kadar icratakibinin durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini, yargılamagiderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretininAvukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.

 

 

 

DAVACIVEKİLİ

…….

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir