Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

0

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

Menfi tespit davası, borçlunun, borcu ödemeden önce borçlu olmadığının tespiti için açılan davadır. Takip borçlusu, bu dava ile borçlu olmadığını ispat ederek hakkındaki icra takibini iptal ettirir ve borcu ödemekten kurtulur. İcra İflas Kanunu 72. Md uyarınca takip sırasında borçlu olunmadığının ispatı için açılabileceği gibi icra takibinden önce de açılabilir.

Münfi Tespit Davası Dilekçe Örneği Nedir? Neden Yazılır?

Menfi Tespit kelime anlamı olarak olumsuz tespittir. Hukuk içerisindeki anlamı ise borçlu olunmadığını tespitidir. Bu davaya “Borçtan Kurtulma” davası da denebilir. Menfi Tespit hukukumuzda sıkça başvurulan bir dava yoludur. Bu dava türünde birçok farklı ihtimal vardır. Dava açılırken gerekli mercilere dilekçe verilmelidir. Dilekçenin verilmesi ile dava isteği ile ilgilenilmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilen dilekçe ile ilgili işlemlere aynı gün içerisinde başlanabilir.

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği Ne İçin Kullanılır?

Menfi Tespit Davaları için gerekli dilekçelerin yazılması ile işleme katılma ve hatta izlenebilme durumlar ile karşı karşıya gelinebilmektedir. Davaların açılabilmesi için gerekli olan mercilere gönderilmesi gerekmektedir. Verilen dilekçe işleme alınır ve dava süreci gelen tarih ile başlamış olur.

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Menfi tespit davası, dava dilekçesinde şu hususlar bulunmaktadır; Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri. Bunun yanında Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği dayanılan hukuki sebeplerdir.

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği Nereye Teslim Edilir?

Dilekçeler, yazılmış olan mahkemelere gönderilmelidir. Menfi tespit davası, davacı lehine hükme bağlanırsa icra takibi derhal durur. Takibin durması için davacı lehine verilen hükmün kesinleşmesi aranmaz. Söz gelimi haciz yapılmış ise, menfi tespit davasının davacı lehine sonuçlanması üzerine takip derhal duracağından mahcuz malların satışı yapılamaz. Davacının lehine esasa ilişkin hüküm verilmesinden sonra kendiliğinden duran icra takibi bu hükmün kesinleşmesi üzerine eski hale iade edilir.

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir