Mazeret İzin Formu

0

egitim

Öğrenim hayatınız boyunca karşınıza çıkacak problemleri yazılı olarak belitmeniz isteniz makamlar tarafından.. Okullarda bunlardan biridir. Bu yüzden talepleriniz ve istekleriniz doğrultusunda hazırladığımız dilekçe örneklerini sizlerle paylaşıyoruz.

Tek yapmanız gereken size uygun dilekçe örneğini bulmak ve indirmek.Ardından istediğiniz değikliği üzerinde yapabilir ve Üniversitenize teslim edebilirsiniz!

yatay geçiş dilekçe örneği

İNDİR

……………tarihinden geçerli olmak üzere 20… yılına ait ……….gün yıllık/mazeret iznimi kullanmak istiyorum.

Gereğini müsaadelerinize arz ederim.

İZNİNİ GEÇİRECEĞİ ADRES : Adı Soyadı :
Unvanı :
Sicil No :
İmza :

Telefon :

KULLANDIĞI İZİNLER KULLANABİLECEĞİ İZİN SÜRESİ VEKALET DURUMU
Türü 20… 20… Kalan Kullanabileceği izin süresi ……….gündür.

Ayrılmasında sakınca yoktur. Vekalet Gerektiren Görevlerde
Vekalet Edecek Personelin
Adı Soyadı :
Ünvanı :
Sicil No :
Yıllık
Mazeret
Kayıtlarımıza uygun olarak işlenmiştir.
(Özlük Bürosu)

…/…./20…
İzne Ayrılmasında Sakınca Yoktur.
(Birim Amiri) UYGUNDUR

…/…./20…

Adı geçen (….) gün iznini kullanarak …../…../20… tarihinde görevine başlamıştır.

…………………………
…………………………

Açıklamalar :
1)Bu form üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası ilgili birimce saklanır. 2. nüshası ilgilinin izin dönüşünden sonra göreve başlama yazısı ile birlikte, ilgilinin özlük dosyasının tutulduğu birime gönderilir. 3. Nüshası ise ilgili personele verilir.
2)Akademik ve idari personelin izne ayrılacağı tarihten en az bir hafta önce biriminden izin talebinde bulunması gerekir.
3)Farklı tarihleri kapsayan her izin dönemi için ayrı ayrı izin formu kullanılması gerekir.
4)Formdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması zorunludur.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir