Maliye bölümü mezunları nerelerde iş bulabilir?

0

Maliye bölümü mezunları nerelerde iş bulabilir?

Maliye bölümü mezunları nerelerde iş bulabilir?

Maliyeciler görev olarak, kamu sektöründe ve özel sektördeki mali problemlerle ilgilenirler. Kamu kesiminde çalışanlar devlette yapılan harcamaları denetler ve uygularlar. Özel sektörde çalışanlar ise harcamaları hukuki ve ekonomik açıdan değerlendirirler.

Maliye mezunu olarak çok fazla ilerleyebileceğiniz yol vardır. Belli sınavlara girerek ve birazda yılların tecrübesini kazanarak maliye müfettişi olabilirsiniz. Ki o zaman aranan bir kişi de olabilirsiniz.

Bunun için üniversitelerin 4 yıllık maliye bölümünü okuyup bitirmeniz gerekiyor. Peki, maliye bölümü mezunu olduktan sonra nerelerde çalışabilirsiniz?

Maliye mezunları istihdamı

Maliye mezunlarının kamuda istihdam alanı oldukça fazladır. Özellikle maliye ve gümrük bakanlığına girerek, potansiyelinize göre maliye müfettişi, hesap uzmanı, vergi kontrol memuru olabilirsiniz.

Eğer uygulama görevinde yer almak istiyorum diyorsanız yine bakanlıklarda defterdar, gelir müdürü, vergi dairesi müdürü yada vergi memuru olarak çalışabilirsiniz. KPSS sınavıyla kamu sektörüne girebilirsiniz. Ancak KPSS-A puanınızla bunlara başvuru yapabilirsiniz. Müfettişlik gibi daha yüksek mevkiler için ekstra sözlü mülakatlardan da geçersiniz.

Bunlar dışında yine kamuda, kamu iktisadi teşebbüslerinde, merkez bankasında devlet planlama teşkilatında, mahalli idarelerde, belediyelerde, sayıştay ve diğer birçok kurumunda çalışabilirsiniz.

Eğer özel sektörde olmak istiyorum diyorsanız kendi muhasebe veya mali müşavirlik bürolarınızı açabilirsiniz. Ayrıca yine özel firmalarda denetçi olarak çalışabilir ya da yönetici olabilirsiniz.

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir