Mali Müşavir CV Örneği

0

Mali Müşavir CV Örneği 

Mali Müşavir Hakkında Genel Bilgi 

Muhasebe mesleğini tam anlamıyla yürütme yetkisine sahip olan kişilere mali müşavir ismi verilmektedir. Çok zahmetli ve uzun bir uğraş sonrasında edindikleri belgeleri ile çalışma hayatı içine atılan mali müşavirler serbest mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak ikiye ayrılmaktadırlar.

Mali Müşavir CV’si Neleri İçermeli

Her CV’de olması gerektiği gibi mali müşavir CV’sinde de son hali yansıtan resmi bir fotoğraf, girişte özet bilgi paragrafı, kimlik ve iletişim bilgileri, edinilmiş tecrübeler, yabancı dil bilgisi, mesleki ve kişisel yetkinlikler, sertifika bilgileri, hobi ve ilgi alanları hakkında bilgi ile referans olabilecek kişiler hakkında iletişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir. 

Mali Müşavir CV’sinde Giriş Yazısı Nasıl Olmalı?

Giriş yazısında bir şirketin ihtiyaç duyduğu mali müşavirin şirkete neler katabileceği ile alakalı kısa bir tanıtım metni verilmelidir. Bu metinde mali müşavirler iş ile ilgili kendi mesleki ve kişisel tecrübelerinden kısaca bahsederek işe uygun oldukları izlenimini karşı tarafa verip ikna etme çabasında olmalıdırlar.

 Mali Müşavir CV Orneklerine ve Bos CV Sablonlarina Buradan Ulaşabilirsiniz!

Mali Müşavir CV’sinde Eğitim Bilgileri Nasıl Yazılmalı?

CV’de eğitim bilgileri ters kronolojik sıralama ile yazılmalıdır. Mezun olunan okul ismi, bölüm ismi, yıl aralığı ve hatta mezuniyet derecesi belirtilmesi uygun görülmektedir.

Mali müşavirlerin CV’lerinde iktisat, muhasebe, işletme, maliye, kamu yönetimi, ekonometri, uluslar arası ilişkiler, ekonomi, siyaset bilimi, bankacılık ve çalışma ekonomisi bölümlerinden 4 yıllık lisans mezunu olduklarını belirtebiliyor olmaları gerekmektedir. Eğitimin tamamlanması mali müşavirlik için yeterli bir kriter değildir. Bu bölümlerden mezun olan kişilerin SMMM staj başlatma sınavına katılıp başarılı olmaları da beklenir.

Mali Müşavir CV’ sinde İş Deneyimi Alanı Nasıl Yazılmalı?

CV’de iş deneyimleri son çalışılan firma en üstte kalacak şekilde yani ters kronolojiyle yazılmalıdır. Mali müşavirlerin alanları hakkında sorulacak her soruya cevap verebiliyor ve tüm sorunları çözebiliyor olmaları beklenir. Bu sebeple bir mali müşavirin özgeçmişinde daha önce kazandığı iş tecrübeleri ve mesleki alanda kendine kattıkları hakkında göze çarpacak bilgiler veriyor olması önemlidir.

Mali Müşavir CV’sinde Olması Gereken Kişisel ve Mesleki Yetkinler Nelerdir?

Her şeyden önce bir mali müşavirin çalışabilmesi için SMMM belgesine sahip olması gerekir. Bunun yanında bilgisayar kullanımında da bilgili olması gerekecektir. Microsoft Office programlarını ve kendi işi ile alakalı işlemlerini takip edebileceği, SAP, ETA, MİKRO, LOGO, ZİRVE gibi programları da bilmesi önemlidir. Mali müşavir pozisyonunda çalışacak bir personelin yabancı dil biliyor olması da beklenebilir.

Mali Müşavir CV’sinde Referans Bilgisi Eklemeye Gerek Var mı?

Mali müşavirler firmanın en önemli elemanlarındandır. Tüm şirket kayıtları elinden geçtiği için oldukça güvenilir olması gerekmektedir. Dürüstlüğü ve iş ahlakı önemseneceğinden hakkında referans almak istenilmesi doğaldır. Bu sebeple CV’de mutlaka iş hayatı hakkında referans verilmelidir.

Mali Müşavir CV’si Hazırlanırken Yapılan Yanlışlar 

Yapılan en belirgin yanlış mali müşavir pozisyonlarına başvurmak için hazırlanan CV’lerde SMMM belgesine sahip olmayan muhasebe mezunu kişilerinde kendilerini bu gruptaymış gibi görerek başvuru yapması olmaktadır. Muhasebe elemanı ile mali müşavirin bilgi birikimi ve yetkinlikleri aynı değildir.


Mesleklere Göre Örnek CV’ler

 Diğer Mesleklere Göre Hazırlanmış CV Örneklerine Buradan Ulaşabilirsiniz!

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir