Mal bildirim formu

0

Mal bildirim formuMal bildirimi Nedir?

Mal bildiriminde bulunulması rüşvet, yolsuzlukla mücadele adına yapılmaktadır ve kanunla düzenlenmiştir. Kanunda mal sayılan her şeyin mal bildiriminde bulunmaları, bu bildirimlerin yenilenmesi gerekmektedir. Burada haksız mal edinilmeye karşı çıkılması durumunda ve yanlış mal bildirimi yapılması durumunda da yine kanunda açıkça belirtilen cezalarla kişiler cezalandırılacaktır.

Peki, mal bildirimini kimler yapmak zorundadır?

  • Seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışarıdan atanan bakanlar,
  • Noterler,
  • Siyasi partilerin genel başkanları, vakıfların idare organında görev alanlar, kooperatiflerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve başkanları,
  • Gazete sahibi gerçek kişiler ve gazete sahibi şirketlerin genel kurul üyeleri ve başkanları,
  • Türk hava kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri, Türk kuşu genel müdürlüğünde görev alanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.
  • Peki, mal bildiriminin konusu nedir? Hangi mallar için mal bildirimi yapılmalıdır?
  • Kamu görevlileri için, kendileri, eşleri ve çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları,
  • Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;

 

1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,

2) Hisse senedi ve tahvilleri,

3) Altın ve mücevheratı,

4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,

5) Hakları,

6) Alacakları,

7) Borçları,

8) Gelirleri mal bildirimine konu teşkil eder.

Mal Bildirim Formu

MAL BİLDİRİM FORMU 2015

Mal Bildirim Formu İNDİR

Paylaş

Yorum Bırakın!