Komiser Maaşı 2017

0

Komiser Maaşı Ne Kadar?

Yasaların, aynı zamanda ilgili mevzuatın da verdiği adli, önleyici, idari ve diğer her türlü görev, sorumlulukların ve yetkilerin mesleki etik değerler çerçevesinde etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi amacı ile görev yapan büro amirleri komiser olarak adlandırılır.

Komiser Maaşı 2017Komiser Ne İş Yapar?

Bir komiserin ilk görevi, genel işletme çalışma prensiplerine uymak ve bu prensipler doğrultusunda var olan ekipmanlar ve araç – gereçleri kullanarak çevre koruma, işçi sağlığı ve iş güvenliği gerekliliklerine uymaktır. Bu prensiplere uyarak bir komiser kendisine bağlı olan personelini yani ekibini iyi eğitmeli, onların düzen ve disiplin içinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamalı ve en önemlisi de performansları ile ilgili bilgileri amirlerine iletmelidir.

Kendisine gelen emir ve talimatlar ile ilgili gerekli açıklamaları da personeline mutlaka yapmalıdır. Birimi içerisinde yapılacak olan faaliyet ve etkinlikleri planlamalı ve bu etkinlikler ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamalıdır.

Kendi birimi ve ya bağlı birimlerce gerçekleştirilmiş olan çalışmalar sonucu elde edilen veriler ile gerçekleştirilen uygulamaları amirlerine detaylı bir şekilde sunmalıdır. Bir komiser bunun yanında kendi biriminde olacak her türlü olay için amirlerine rapor vermekle görevli olan ve bu birimden sorumlu olan kişidir.

 Komiser Nerelerde Çalışır?

Komiserler Polis Akademisi mezunudurlar. Komiserler farklı yerlerde farklı şekillerde çalışabilirler. Komiserler karakollarda karakol amir vekilliği, grup amirliği ve ilçe emniyet amir vekilliği görevlerini yerine getirirler. Şubelerde ise kısım amirliği ve büro amir vekilliği görevlerinde çalışabilirler.

Polis Olmak İsteyenler İçin Hazırladığımız Polis CV Örnekleri

Polisler ve Komiserler Nasıl CV Hazırlamalı? Nelere Dikkat Etmeli

Komiser Maaşları

2016 ikinci yarı yıl ile

  • en düşük polis memuru maaşı 3818 TL,
  • başkomiser maaşı ise 4366 TL idi.

2017 birinci yarı yıl ile beraber bu maaşlar

  • polis memuru için 3942 TL
  • başkomiser için ise 4506 TL seviyesine yükseltilmiştir.

Diğer Maaş bilgilerine Buradan Ulaşabilirsiniz!

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir