Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

0

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

                Herhangi bir maddi değeri olan (toprak, bina, gayrimenkul) gibi taşınmazların, gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından o gayrimenkul için belirtmiş olduğu fiyat olarak açıkladığı değer, ‘’ kıymet takdiri ‘’ olarak belirtilmiştir. Elbette ki bu değere itiraz etmek mümkün olurken, ‘’ kıymet takdiri dilekçesi ‘’ hazırlanabilir.

Kıymet takdirine itiraz dilekçesi nedir?

                Örnek olarak; gayrimenkul değeri için, gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından belirlenmiş olan kıymet için itiraz hakkının kullanılması gerekiyorsa, bu dilekçenin hazırlanması ve ‘’ kıymet takdiri davası ‘’ açılması gerekmektedir.

Kıymet takdirine itiraz dilekçesi ne için kullanılır?

                Verilmiş olan kıymet taktirine itiraz etmek için kullanılmaktadır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde şikayetlerin gerekli mercie yapılması gerekmektedir.

Kıymet takdirine itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

                Belirtilen nedenlerde yer alacak şekilde, tekrardan bilir kişi araştırılmasının yapılması ve değer biçilmesi, bu esna da ortaya çıkacak masrafların da davalı tarafın karşılaması gibi bilgiler yer alarak, hazırlanması gerekmektedir.

Kıymet takdirine itiraz nereye teslim edilir?

                Raporu düzenletmiş olan icra dairesine şikâyet dilekçesi hazırlanarak teslim edilebilir. İcra dairesinde yer alan tetkik mercii ise bu konuda şikayetleri alan bir birim olarak açıklanmıştır. Şikâyet dilekçelerinizi ise bu birime tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapmanız gerekirken, masraf ve ücretlerin de mahkeme veznesinden yatırılması gerekmektedir. Bu ücretler ise isteğe göre bilir kişi temini için kullanılmaktadır. Dilekçelerinizi ‘’ icra hukuk mahkemesine’’ telsim edebilirsiniz. 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir