Kitap Değerlendirme Formu

0

Kitap Değerlendirme Formu

Kitap değerlendirme formu öğrencilerin kitaptan kazanımlarını belirlemek amacıyla MEB’a ait çeşitli öğretim belgeleri arasında yer almaktadır. Formda yer alan çeşitli sorulara cevap veren öğrencilerin okudukları kitaptan ne anladığı bu form sayesinde ölçülmektedir.

Kitap Değerlendirme Formu Nedir? Ne İçin Yazılır?

Kitap değerlendirme formu öğretmenler tarafından yazılan ve kitap okuma ödevleri sonucunda öğrencilerin ne gibi kazanımları olduğunu ölçen bir formdur. Formun yazılma amacı öğrencinin değerlendirilmesidir.

Kitap Değerlendirme Formu Ne İçin Kullanılır?

Kitap değerlendirme formu, kitap okuma ödevi verilen öğrencilerin takibi ve değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Bu formu dolduran öğrencilerin okuduğunu ne kadar anladığı ya da verilen okuma ödevini yapıp yapmadığını ortaya kolayca koyulabilmektedir.

Kitap Değerlendirme Formu Nasıl Yazılır?

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında okumanın doğru şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kitap değerlendirme formu yazılırken doğru sorular sorulması gerekmektedir. Bahsedilen formda kitapla ilgili okuduğunu anlama ve doğrudan bilgi gerektiren sorular öğrencilere sunulurken, öğretmenin dolduracağı kısımda ise kazanımlar listelenmektedir. Öğrenci ve öğretmenler kendilerine sunulan kısımları doldurduktan sonra öğretmenden genel değerlendirme yapması istenmektedir.

Kitap Değerlendirme Formu Nereye Teslim Edilir?

Kitap değerlendirme formu iki bölümden oluştuğu için öğrencilerin doldurduğu form öğretmene teslim edilmektedir. Öğretmen de kendine ait kazanımlar ve genel görüş kısımlarını her bir öğrenci için tek tek doldurduktan sonra bir nüshasını idareye teslim etmektedir. Gerektiğinde bu formla not verilebilmekte ya da genel başarı düzeyi belirlenebilmektedir.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir