Kiracı Şikayet Dilekçe Örneği

0

dilekce-ornegi

Tüketicilerin yasalar önünde korumaları gereken en doğal haklarından birisi de Şikayet etme hakkıdır. İstemediğiniz ve rahatsız olduğunuz durumları yasal prosedürler çerçevesinde bildirmek için şikayet dilekçeleri hazırlamak ve bu şekilde müracat etmeniz gerekmektedir. Şikayet dilekçesi ile şikayetinizi bildirmenizin ardından yasal süreç başlayacak ve şikayetiniz değerlendirmeye alınacaktır.

Sizlerin şikayetlerinizi bildirmeniz için gerekli dilekçeleri hazırlamakta sizlere yardımcı olabilmek adına, bir çok farklı şikayet dilekçesi örneğine yer verdik. Sizlerin tek yapmanız gereken bu dilekçe örneklerinden sizin şikayetinize uygun olan dilekçe örneğini bulmak ve üzerine tıklayarak bilgisayarınıza indirmek. İndirme işlemi tamamlanınca word belgesinin üzerinde istediğiniz oynamayı yapabilir. İşleminiz bitincede kolayca yazdır tuşuna basarak yazdırabilirsiniz. Kolay gelsin!

şikayet dilekçesi

………………………………..NOTERLİĞİNE

KEŞİDECİ : 
VEKİLLERİ : 
MUHATAP : 
K O N U : 

A Ç I K L A M A : 

1- Sayın muhatap, yukarıda adresiniz olarak belirtilen yerde ikamet etmektesiniz. …… yılı aidat bedeli aylık ……… YTL’dır. …… yılına ait, ………, ………… ve ………….. ayları olmak üzere toplam …….. YTL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır.

2- Genel Kurul toplantısında, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 10 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir.

3- Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ………..YTL aidat borcunuzu % 10 gecikme faizi ile birlikte olmak üzere ………. YTL olarak ödemenizi, aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını, bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

Keşideci Vekili

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir