Kazanım Değerlendirme Formu

0

Kazanım Değerlendirme Formu

Öğrenci merkezli eğitim anlayışının bir parçası olan kazanım değerlendirme işlemleri bir form doldurularak yapılmaktadır. Bu form kazanım değerlendirme formu olup yazımızda formla ilgili tüm detaylar verilmektedir.

Kazanım Değerlendirme Formu Nedir? Neden Yazılır?

Kazanım değerlendirme formu okul öncesinden başlayarak tüm ilkokul öğrencilerinin değerlendirilmesi için doldurulan bir formdur. Verilen eğitim ve öğretim sonucunda öğrencinin neler kazandığını belirlemek için oluşturulmaktadır. Bu sayede daha etkili bir eğitim-öğretim planı oluşturulabilmektedir.

Kazanım Değerlendirme Formu Ne İçin Kullanılır?

Kazanım değerlendirme formu, öğrencilerin genel anlamda yeterlilik ve bilgi düzeylerinin ne seviyede olduğunun belirlenmesi için kullanılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin tüm derslerden elde ettikleri öğrenme profilleri oluşturulmakta, akademik gelişimleri yakından takip edilmektedir. Uzun vadede bu bilgiler okulun başarı düzeyinin belirlenmesinde kullanılmakta ve öğrenim projeleri oluşturulabilmektedir.

Kazanım Değerlendirme Formu Nasıl Yazılır?

Öncelikle öğrencilerin aldıkları dersler hazırlanırken öğrenim çıktıları belirlenmektedir. Bu çıktıların her bir maddesi kazanım değerlendirme formu tablosuna da yazılmaktadır. 1-3 skalasına göre her bir öğrencinin kazanımları değerlendirilmektedir. Skaladaki 1 değeri geliştirilmesi gereken, 2 değeri iyi yapılan, 3 değeri ise çok iyi yapılan kazanımları tanımlamaktadır. Her bir öğrencinin tüm ders çıktılarından aldığı puanlar toplanarak ölçüt toplamını, bu toplam ders çıktı sayısına bölünerek de performans puanları hesaplanmaktadır.

Kazanım Değerlendirme Formu Nereye Teslim Edilir?

Kazanım değerlendirme formu her bir öğrenci ve her bir ders için doldurulduktan sonra idareye teslim edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin seviyelerinin tespit edilmesi gerektiği ya da yeni programlar oluşturulması gerektiği her an kullanılabilmektedir.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir