Karar Düzeltme Dilekçe Örneği

0

Karar Düzeltme Dilekçesi

Bazı dönemlerde, kişi ya da kurum adına verilen yanlış kararlar doğrultusunda, özel ya da tüzel kişilerin yapacağı başvurular dahilinde, yanlış kararların düzeltilme kararı alınması mümkündür. Elbette ki, karar verildikten sonra, ilgili kararın düzeltilmesine ilişkin ilgili mahkemeye uygun bir dilekçe hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Verilen bazı kararların düzeltilmesine ilişkin, maddeler şu şekilde sıralanabilir.

  • Kanun yararına bozma dilekçesi(sulh ceza mahkeme kararı)
  • Yargıtay temyiz kararına karşı karar düzeltme dilekçesi(icra)
  • Tashihi karar(karar düzeltme) dilekçesi

Karar düzeltme yasal mıdır?

Elbette ki, kanunlar aracılığı ile kişi ya da kurum için verilen kararlara, karar düzeltme davası açmak kanunca tanınmış bir haktır. Böylelikle, yanlışlıklar, adalet karşısında düzeltilecek olurken, araştırmalar, değerlendirilmeler yapılarak, doğru karar verilme yönünde bir adım atılacaktır.

Karar düzeltme ne zaman yapılabilir?

Kararın düzeltilmesine yönelik yapılan başvuruların da belirlenmiş bir dönemi bulunmaktadır. Çünkü karar düzeltme temyiz yolunun bir devamı niteliğinde adlandırılmaktadır. Eğer ki; Hüküm mahkemesi tarafından alınan bir kararın, karşı süresi kapsamında bir temyiz başvurusunda bulunulmamış ise, bu nedenlerden dolayı kararı kesinleşmemiş olan bir durum için, karar düzeltme yolu ile başvuru yapmak mümkün olmamaktadır.

İcra karar düzeltme

Eğer ki, icra kanunu kapsamında bir karar düzeltme dilekçesi yazılacaksa, dilekçe içerisinde, borçlu kişinin TC kimlik numarası, Adı ve Soyadı, Adresi gibi bilgileri yer alacağı gibi, yine alacaklı olan kişinin de TC kimlik numarası, adı ve soyadı, adresi gibi bilgilerin de yer alması gerekmektedir.  Yine dilekçe içerisinde karar düzeltme konusunda yer alması gerekirken, tebellüğ tarihi de atılması gerekiyor. Sonrasında ise ek açıklamalar ve kararın düzeltilmesini isteyen kişinin bilgileri de yer alarak, diğer detaylar ile belge hazırlanmış olur. Bu durumda,  hazır olan şablonlardan dilekçe düzenleyerek, işlemleri tamamlamak daha kolay olacaktır.

Karar Düzeltme Dilekçe Örneği

Karar Değiştirme Dilekçesi İNDİR

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir