İTO Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi Örneği

0

İTO Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi Nedir ve Neden Yazılır?

İstanbul Ticaret Odası belirli bir mesleğe mensup olanların ihtiyaçlarını gidermek, faaliyetlerini gözetmek, meslek menfaatlerine uygun bir şekilde gelişmesine yardımcı olmak maksadı ile faaliyetlerini yürütür. Ticari bir işletmenin ve seçilen unvanın sicile tescil ettirilmesi halinde sicili yaptıran kişiye bir Sicil Tasdiknamesi verilir. İşte bu Sicil Tasdiknamesini alabilmek için İstanbul Ticaret Odası (İTO) na verilmek üzere Talep Dilekçesi yazılır.

İTO Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi Ne İçin Kullanılır?

Sicil Tasdiknamesi Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 6. Fıkrasında belirtilen tasdiknamede yer alan bilgilerde değişiklik olmadığına istinaden geçerlidir. Bilgilerde değişiklik olmayan eski tarihli ticaret sicili tasdiknameleri ilgili kurumlara ibraz edilebilmektedir. Sicil tasdiknamesi ticaret sicili yönetmeliğine göre verilmektedir. İstanbul Ticaret Odası (İTO) dan sicil tasdiknamesini alabilmeniz için bu talep dilekçesi mutlaka yazılmalıdır.

 İTO Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) dan temin edeceğiniz  Sicil Tasdiknamesini şöyle doldurmalısınız. Öncelikle Sicil Tasdiknamesini alabilmek için istenen harç tutarını yatırmalısınız. Dilekçenin işletme sahibi veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

 İstanbul Ticaret Odası Müdürlüğüne

Odanızda bulunan (buraya firmanızın ismini yazın) unvanı ile kayıtlı firmama ticaret sicil tasdiknamesi verilmesini arz ederim.

O günün tarihini yazın ve adresini açık bir şekilde belirtin telefonunuzu yazın varsa internet web sitenizi ve e mailinizi yazın adınızı soyadınızı yazıp imzanızı atın. Tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde  doldurun.

 İTO Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) na teslim edilir. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Talep Dilekçenizi alarak işleme koymaktadır.


İTO Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi Örneği

……… /  ……. / 2018

 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’ne

  ……….

 

Müdürlüğünüzde kayıtlı bulunan …………………………………………………………………………………

unvanı ile kayıtlı firmama …………. adet ticaret sicili tasdiknamesi verilmesini arz ederim.

                          Talep Eden Kişi İsim -İmza :         

 Diğer Dilekçe Örneklerine Buradan Ulaşabilir, Ücretsiz İndirebilirsiniz!

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir