İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Taleplerinde Odeme Emri Dilekçesi

0

İcra Dilekçe Örnekleriİcra konusunda aradığınız tüm dilekçe örneklerini artık tek adreste bulabilirsiniz! Devlet dairelerinde tüm bildirim ve isteklerinizi dilekçelerle bildirmemiz istenir bizden. Bu yüzden sizlerin işine yarayabilecek çeşitli İcra dilekçe örneklerine ve formlarına sitemizde yer verdik.

İcra Dilekçe Örneklerini bilgisayarınıza indirmek için ihtiyacınız olan konuyu seçip, indir butonuna tıklamanız yeterlidir. Örnek bilgisayarınıza birkaç saniye içerisinde word dosyası şeklinde inmiş olacaktır.

Sitemizde İcra gerekçelerinize göre özel olarak hazırlanmış dilekçe örneklerini bulabilirsiniz. Diğer dilekçe örneklerine İcra dilekçeleri bölümünden ulaşabilirsiniz!

İcra Dilekçe Örnekleri

İNDİR

          T.C.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı:
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Taleplerinde
ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa vekilinin   adı, soyadı veikametgahı                :
2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve ikâmetgah                           :
3- Alacağın Türk parası ile tutarı, faiz ve işlemeyebasladığı           :
4- İpotek Belgesi ve tarihi (ipotek bir cari hesap veya işleyecek kredi vesairegibi bir mukavelenin teminatı olarak verilmişse tarih ve numarası):
5- Merhunun neolduğu               :
6- Merhun üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişseadı, soyadı, ikametgahı     :

İş bu ödeme  emrinin tebliği tarihinden itibaren ( 30 ) gün içinde borcuödemeniz, borca karşı bir itirazınız varsa tebliği tarihinden yedi gün içindeyazılı veya sözlü olarak (ipotek hakkına itiraz edilemez mad.150) icradairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet vemiktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senetaltındaki imzayı itiraz ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi takdirdesenetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız süresi içinde itiraz edilmez ve borçödenmezse alacaklının gayrimenkulün satışını isteyebileceği ihtar olunur.

( Ic. If. K. 149/b)
Yönetmelik Örnek No: 5

İcraMüdürü
Mühür ve İmza

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir