İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi  

0

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi  

Her işlem için gerekli olan dilekçeler farklıdır. Bu dilekçelerin her biri resmi evraktır, borçlu ve alacakların takibi ve tahsili işlemleri icra hukukunun işleyişi arasındadır. İcra daireleri tarafından gerçekleştirilir. Alacaklı olan kişi borcunun tahsilatını gerçekleştirmek için icra müdürlüğüne başvurur. İlamsız icra takibine itiraz konusu yalnızca para ve teminat alacakları için kullanılmaktadır.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi 2018 Nedir? Neden Yazılır?

Bir alacağın söz konusu olduğu durumlarda, icra takibi kesinleşmiş ise, alacaklı kişinin borçlu olan kişinin mallarına icra yoluyla el konulması işlemi için yazılan dilekçeye ilamsız icra takibine itiraz dilekçesi denir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi 2018 Ne İçin Kullanılır?

TCK’da belirtilen yasalar çerçevesinde, borçlu yükümlülüklerini yerine getirmediğinde hakkında icra takibi başlatılır. Alacaklı, kendisine borçlu olan kişiden borcunu zamanında tahsil edemediğinde yasal olarak takip süreci başlatabilir. Bu takip süreci ilamsız veya ilamlı olarak yapılabilir. İlamlı yasal takip süreci mahkeme kararıyla yapılır, ilamsız takip süreci ise alacaklı tarafından yürütülebilir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi 2018 Nasıl Yazılır?

İtiraz dilekçesinin yazılabilmesi için kararın kesinleşmesi şarttır. İlamsız takiplerde 7 gün içinde itiraz dilekçesinin yazılması gerekir. İtiraz dilekçesi, İcra Hukuk Hakimliğine başlıkla,

  • Dosya numarası
  • İtiraz edenin adı soyadı
  • Kimlik bilgileri
  • Adres bilgileri
  • Karşı tarafın adı soyadı ve kimlik bilgileri
  • Varsa avukat adı ve soyadı
  • Aynı şekilde karşı tarafın bilgileri
  • Dava konusu- icra takibine itiraz olarak
  • Açıklamalar kısmı da ayrıntılı bir şekilde doldurulur.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi 2018 Nereye Teslim Edilir?

İlamsız icra takibine itiraz dilekçesi, icra takibinin başlatıldığını bildiren tebligatın borçluya ulaştıktan sonra 7 gün içinde, icra müdürlüklerine elden veya taahhütlü olarak postayla gönderilir. İtirazlar sözlü veya yazılı da yapılabiliyor. Ancak sözlü itirazlarda söylenenlerin bizzat kayda geçirilmesi gerekmektedir.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir