Hemşire

0

hemsireHemşire

Bireyleri, hastalıklardan korunma  yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

Hemşire’nin Görevleri:

Hemşirenin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

  •  Hastayı kabul etmek ve muayeneye hazırlamak;
  •  Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate almak ve uygulama yapmak;
  •  Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapabilmek;
  •  Hasta için öngörülen tedaviyi uygulamak, takip etmek ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin edip enjeksiyon yapmak, serum takmak, ameliyat yaralarını temizlemek, bandajlamak, tansiyon ve vücut ısısını ölçmek;
  •  Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlamak, ameliyat ekibine yardımcı olmak;
  •  Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutmak;
  •  Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi görevlerde bulunmak.

Hemşire’nin Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedirler ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadırlar.

Hemşire’nin Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.

Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.

Hemşire’nin Kazanacağı Ücret Aralığı:

Eğitimi sırasında mesleki herhangi bir kazancı mevcut değildir.

Eğitim sonrası devlet hastanelerinden memur olarak çalışabilecekleri gibi, özle hastan ve polikliniklerde de çalışabilmektedir. Alacağı ücret  özel kuruluşlar için yapacağı sözleşmeye bağlı olarak değişmektedir.

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir