Harita Kadastro Teknisyeni

0

Harita Kadastro TeknisyeniHarita Kadastro Teknisyeni

Harita mühendisi veya teknikerinin denetimi altında, yeryüzünün tümünü veya belirli bir kısmını; coğrafi yapısını, imar, iskan, bayındırlık durumunu dikkate alarak belirli bir oran dahilinde ölçekli kağıt üzerine özel işaretler kullanarak çizen kişidir.

Harita Kadastro Teknisyeni  Görevleri:

Harita kadastro teknisyeninin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

  •  Ekip ile birlikte haritası çizilecek veya kadastrosu yapılacak arazide ihtiyaç duyulan ölçümleri yapmak, çizim için gerekli bilgileri ve sayısal verileri tespit etmek;
  •  Arazi haritalarının bilgisayar ve çizim aletleri yardımı ile çiziminde harita mühendisi ve teknikerine yardımcı olmak;
  • Şehirlerin imar, iskan ve bayındırlık durumunu krokilendirmek;
  •  Haritaların üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapmak;
  •  Mevcut harita, plan, tapu senedi vb. kağıtları incelemek.

Harita Kadastro Teknisyeni  Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Harita kadastro teknisyeni resmi kuruluşlarda ve özel mühendislik ofislerinde görev yapar ve görevlerini kısmen içeride kısmen arazide ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek yürütmektedir. Çalışmalarında birinci derecede verilerle (ölçme sunuşları) ilgili olup zaman zaman çalışma arkadaşları ve arazi sahipleri ile iletişimde bulunur.

Harita Kadastro Teknisyeni  Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

Harita kadastro teknyeni kamuda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü veya il müdürlüklerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ya da belediyelerde çalışabilirler.

Ülkemizde tapu kadastro çalışmaları istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Artan nüfusun kentlere göçü, plansız şehirleşmeyi de beraberinden getirir. Bunu önlemenin tek yolu da planlı şehirleşmedir. Bu sorunlar harita kadastro teknisyenlerinin düzenli ve özverili çalışmaları ile aşılacaktır. Bugün için bu alanda yeterli sayıda meslek elemanının çalıştığı söylenemez. Elemana olan ihtiyaç güncelliğini korumaktadır.

Harita Kadastro Teknisyeni  Kazanacağı Ücret Aralığı:

Eğitimleri sırasında işyerlerinde yapılan pratik eğitimleri süresince asgari ücretin %30′u oranında ücret alırlar. Bu pratik eğitimleri sırasındaki sigortaları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Özel sektörde çalışan harita kadastro teknisyeni işyerlerinin durumu ve bulunduğu yöreye göre değişiklik arz eden ücret alabilirler. İşe ilk girişte, asgari ücret esas alınmasına rağmen elemanın deneyim ve başarısı bu miktarı yükseltmektedir. Araştırmalarda bu alanda çalışanların asgari ücretin 2 ile 4 katı düzeyinde ücret aldıkları tespit edilmiştir.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorumu Siz Yapın!

  Subscribe  
Bildir