Hakimlik mülakat soruları

0

Hakimlik mülakat soruları

Hakimlik mülakatı

Hakimlik mülakat sorularında neler sorulduğuna bakmadan evvel nasıl hakim olunur inceleyelim. İşte hakim/savcı olabilmek için adaylarda aranan şartlar;

  1. a) Türk vatandaşı olmak,
  2. b) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
  3. c) Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de yurt içindeki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
  4. d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  5. f) Askerlik ile bağlantısı bulunmamak, erteletmek ya da yedeğe alınmak,
  6. g) Herhangi bir akıl hastalığı ya da yurdun her köşesinde görev yapmasını engelleyecek bir hastalığı bulunmamak
  7. h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.

ı) Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

  1. j) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
  2. k) Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak,

şarttır.

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar yazılan sınavdan da yeterli puanı aldıkları takdirde sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Hakimlik mülakatı soruları nelerdir?

Hakimlik mülakatında sorulabilecek sorular

Aslında bu konuda yazılacak çok fazla bir şey yoktur. Çünkü yazılı sınavdan en iyi derecelerle başarılı olan ve 8 kere sözlü sınava girmiş olan adayların bile alınmadığı bir durum söz konusu. Hatta bir adayın 22 kez girdiği bilinmektedir.

Bu adaylardan aldığımız bilgilere göre, bilgisayar bataryalarının kaç çeşit olduğundan, elma ağaçları dikilirken aradaki mesafe ne kadar olmalıdır gibi sorular sorulmuştur. Tabi bu almak istemedikleri adaylar uyguladıkları tutum.

Bunun dışında özellikle medeni kanun ve ceza kanunu hakkında çok soru sorulduğunu. Kanun ana başlıkları değil alt bentlerine kadar bilinmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir