HAGB İtiraz Dilekçesi

0

HAGB İtiraz Dilekçesi

5271 Sayılı Ceza kanunun 231. maddesine göre düzenlenen HAGB yani Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı, sanık tarafından verilen kararın hukuki bir sonuç doğurmaması için hazırlanan bir maddedir.

HAGB kararı kişiye veriken 2 yıl veya daha az hapis cezası veya para cezası olması halinde mahkemece uygulanabilir.

HAGB Kimlere Uygulanabilir?

  • HAGB kararı 2 yıl ve daha az hapis cezası almış yada para cezası almış olan kişilere uygulanır.
  • Daha önce bu sanıkların herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamaları gerekir.
  •  Sanığın tüm hal ve davranışları incelenerek, daha sonra herhangi bir suçtan hüküm giymeyeceği kanısına varılırsa, bu kişilere HAGB kararı uygulanması için karar verilebilir.
  • Bu kararı uygulanması için ek olarak sanığın bu karara muvafakar etmesi gerekmektedir. Bu nedenle yargılanma sırasında sanığa muvafakati olup olmadığı sorulur.

HAGB Süreci Nasıl İşler?

HAGB kararı verilen sanık 5 yıl boyunda gözetimde tutulur. Bu süre içerisinde sanığın herhangi bir suç işlememesi şart koşulur.

HAGB İtirazı Nasıl Yapılır?

Sanık hakkında ceza kararına varıldığında, sanık HAGB kararı için dilekçe ile Üst Mahkemeye başvuruda bulunur. Verilen HAGB itirazına üst mahkeme inceler ve kesin bir karar varır.

HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

HAGB kararına itiraz, bir üst mahkemeye başvurularak yapılır. Yapılan yazılı başvuruları üst mahkeme inceler ve bir karara varır. Bu nedenle Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu HAGB kararına yapılacak olan itirazı bir üst mahkeme olan Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi inceler. Bu nedenle hazırlayacağınız Dilekçeyi Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yazmanız gerekmektedir.

HAGB Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Aşağıda daha önce HAGB için yazılmış olan dilekçe örneklerini sizlerle paylaştık. Bu HAGB kararına itiraz dilekçelerini kendinize göre düzenleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Diğer Dilekçe Örneklerine Buradan Ulaşabilir, Ücretsiz İndirebilirsiniz!

…………….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ EDEN SANIK:

Adınızı soy ad:

TC kimlik numarası:
ADRES : Resmi ikametgah adresinizi yazınız. Mahkeme tarafından verilen kağıtta yazmaktadır.

DAVACI : Kamu Hukuku

SUÇ : Hangi suçtan dolayı yargılandıysanız onu yazınız. Mahkeme tarafından verilen kağıtta yazmaktadır.

İTİRAZ NEDENLERİ:

1- ………… Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olan hüküm usul ve yasaya aykırı olmakla beraber yasal süresi içerisinde itirazlarımı sunuyorum. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan suçu kesinlikle işlemedim. Dosyada mevcut bulunun belge ve deliller de bu suçu işlediğimi ispatlar nitelikte değildir.

2- Bu kısımlarda kendi olayınız ile ilgili savunmanızı yapınız. Şöyle oldu, aslında böyle demiştim, suçu işlemedim, tanık beyanları da bunu destekliyor tarzı açıklamalarda bulunun. Her somut olaya ilişkin cümleleri önceden kurmamız mümkün olmadığı için bu kısımları sizin inisiyatifinize bırakıyoruz.

HUKUKİ NEDENLERİ: Türk Ceza Kanunu’nun 230. maddesinin beşinci fıkrası ve ilgili diğer mevzuatlar.

SONUÇ :
Yukarıda belirtmiş olduğum nedenler ile hakkımda verilmiş olan hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı yapmış olduğum itirazlarımın kabulü ile beraatıma karar verilmesini saygı ile talep ederim. (Buraya dilekçeyi mahkemeye vereceğiniz tarihi atınız.)

Adınızı Soyad
İmza


NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

…ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE 

Dosya No : 20…/… Esas

HAGB KARARINA İTİRAZ EDEN SANIK :

Adı ve Soyadı,

(T.C. Kimlik No)

Adres

DAVACI : Kamu Hukuku

SUÇ : Hakaret, Tehdit

İTİRAZ NEDENLERİ :

1- ………… Asliye Ceza Mahkemesince verilen hüküm usul ve yasaya aykırıdır. Üzerime atılı suçu işlemedim, dosyada bu suçu işlediğini gösterir yeteri kadar delil bulunmamaktadır.

2- .…………………(Bu kısımları kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.) hakkımda verilen mahkumiyet hükmü usul ve yasaya aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLERİ :

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle hakkımda verilen mahkûmiyet HAGB kararına itirazlarımızın kabulü ile beraatime karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim.

…/…/…

Sanık Adı ve Soyadı

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir