Genç Çiftçi Proje Başvuru Dilekçesi

0

Genç Çiftçi Başvurusu

2 Nisan’da başlayan Genç Çiftçi 2018 hibe başvurusu 30 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek.  18-41 yaş arasındaki Türkiye Cumhuriyeti vantandaşlarının başvuruda bulunabileceği 2018 Genç Çiftçi Hibe başvurusunu yapabilmeniz için koşulmuş belirli şartlar bulunmakta. Detaylıca anlattığımız başvuru şartlarını aşadağıda detaylı olarak bulabilirsiniz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın kırsal kesimde yaşayan çiftçileri desteklemek amacıyla yürüttüğü projede, Genç çiftçiler 30 Bin TL’ye kadar devletten hibe alabilecek.

Genç Çiftçi Hibe başvurusunda Hangi Projeler Kabul Edilecek?

 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri
 • Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projeleri
 • Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini
 • Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini
 • Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,
 • Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,
 • Kültür mantarı üretimi projelerini,
 • Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi

Genç Çiftçi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 1. 02 Nisan’da başlayan Genç Çiftçi Başvurusunu 30 Nisan 2018 iş bitim saatine kadar tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 2. Başvurular bu adres üzerinden yapılmaktadır: http://gencciftci.tarim.gov.tr
 3. Ardından dökümanlar çıktı olarak alınır. Belgeleri bu adresten indirebilirsiniz: https://gencciftci.tarim.gov.tr/account/Dokumanlar
 4. En son adımda ise çıkarttığınız dökümanlaru ikamet ettiği nüfusu 20Bin’in altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir.

Genç Çiftçi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

– Nüfus cüzdanı fotokopisi.
– Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.
– Başvuru dilekçesi.
– Proje tanıtım formu.
– İmzalı taahhütname.
– Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.
– Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
– Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.
– Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
– Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

Hibe sözleşmesi aşamasında istenen belgeler:
– Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.
– Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.
*  Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

Genç Çiftçi Başvurusu Şartları

 1. TC vatandaşı olmak.
 2. Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak. (25 Mart 1978 – 24 Mart 2000 tarihleri arasında doğanlar, bu tarihlerde dahil)
 3. Okur-yazar olmak.
 4. Başvuru tarihi itibari ile 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’na göre 4/b (Tarım Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar ve 4/a (Tarım SSK-Ek5) maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak.
 5. Başvuru tarihi itibari ile örgün eğitime devam ediyor olmamak.
 6. Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.
 7. Başvuru tarihi itibari ile Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
 8. Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50 Adet Küçükbaş’tan fazla hayvan sahibi olmamak.
 9. Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.
 10. Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi, konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak.
 11. 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Kırsal Kalkınma destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak 5/6/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak.
 12. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
 13. Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ), (ı) ve (i) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

Genç Çiftçi Başvurusuna Başlamak İçin TIKLAYINIZ!

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir