Gelişim Gözlem Formu Örneği

0

Gelişim Gözlem Formu Örneği

2013 yılında okul öncesi eğitim- öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik sonucunda öğrenciler için gelişim gözlem formu doldurulması zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre yeni form örnekleri yayımlanmıştır.

Gelişim Gözlem Formu Nedir? Neden Yazılır?

Gelişim gözlem formu, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin belirli periyotlarda gelişiminin nasıl olduğunu ortaya koymak için doldurulan evraklardır. Bu formun doldurulmasının nedeni öğrencilerin gelişiminin ne yönde gittiğinin ölçülebilmesi, dezavantajlı ya da özel gelişim problemi olan öğrencilerin tespit edilebilmesi içindir.

Gelişim Gözlem Formu Ne İçin Kullanılır?

Gelişim gözlem formu belirli periyotlarda doldurulduktan sonra öğrencilerin gelişim dosyalarına eklenmektedir. Bu formlar öğrencilerin gelişim geriliği olup olmadığının tespiti açısından kullanılmaktadır. Gelişim geriliği olan öğrenciler tespit edildiğinde eğitimde kişiye göre yönelimler olmakta, bu sayede etkili eğitim-öğretim sağlanabilmektedir.

Gelişim Gözlem Formu Nasıl Doldurulur?

Gelişim gözlem formu tablo şeklinde oluşturulan bir formdur. Tablonun üzerinde okul öncesi eğitim kurumu adı, öğrencinin adı ve soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi, öğretmenin adı bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler her öğrenci için ayrı ayrı doldurulduktan sonra tablo her bir çocuk için gerek duyulan her an doldurulmaktadır. Tarihler sol sütuna kaydedildikten sonra formda bulunan motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim ve özbakım becerileri sütunlarında yer alan boşluklar doldurulmaktadır. Formun en sonundaki görüş ve öneriler kısmına ise öğretmenin genel değerlendirmeleri yazılmaktadır.

Gelişim Gözlem Formu Nereye Teslim Edilir?

Gelişim gözlem formu öğretmen tarafından gerekli görüldüğü periyotlarda doldurularak öğrenci dosyasına koyulmaktadır. Sene sonunda ve gerekli duyulan zamanlarda öğretmenler bu formları kontrol ederek eğitim planları oluşturabilmektedir. Formlar öğretmen tarafından idareye de teslim edilmektedir.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir