Fen Bilgisi Öğretmeni

0

Fen Bilgisi ÖğretmeniFen Bilgisi Öğretmeni

Fen bilgisi öğretmeni çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, fen bilgisi konularıyla (fizik, kimya, biyoloji) ilgili eğitim veren kişidir.

Fen Bilgisi Öğretmeni – Görevleri:

Fen bilgisi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi metodlarla kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Bu mevzuat çerçevesinde;

  • – Eğitim vereceği grubun seviyelerine göre bir çalışma planı hazırlamak,  bu planı yürürlüğe koyarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak;
  • – Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek, başarıyı artırıcı önlemler almak;
  • – Eğitici kol çalışmalarında bulunarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek;
  • – Öğrencilerdeki gelişmeyi izlemek ve sorunlarının çözümüne yardımcı olmak;
  • – Alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek,  bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak;
  • – Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak;
  • – Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışmak.

Fen Bilgisi Öğretmeni – Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Fen bilgisi öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda ve genellikle ayakta görevini yapar. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

Fen Bilgisi Öğretmeni – Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında, fen bilgisi branşında öğretmen olarak çalışırlar. Ayrıca ortaöğretim kurumlarında biyoloji, kimya, fizik derslerine de girebilmektedirler. İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ile alanda yetişen elemanlara ihtiyaç artmıştır.

Fen Bilgisi Öğretmeni – Kazanacağı Ücret Aralığı:

Eğitimi sırasında mesleki herhangi bir kazancı yoktur.

Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı alırlar.

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorumu Siz Yapın!

  Subscribe  
Bildir