Eve Dön İhtarı Dilekçe Örneği

0

bosanma-dilekcesi

Her ne kadar bir yuva kurmak ve ömrümüzü bir arada sürdürmek için bir yuva kursakta, kimi zaman çeşitli sebeplerle boşanmak durumunda kalırız. Mutsuz bir evliliği sürdürmektense yollarını ayırmayı tercih eden çiftlerin bu zor zamanları ve prosedürleri daha kolay atlatabilmeleri adına hazırladığımız dilekçe dökümanında dilekçe konusunda aradığınız her bilgiye ve dilekçe örneğine yer vermeye çalıştık

Sizlerin tek yapmanız gereken boşanma gerekçenize uygun boşanma dilekçe örneğini seçmek! Boşanma dilekçesinin üzerine tıklayarak bilgisayarınıza indirebilir ve üzerinde oynama yapabilirsiniz!

bosanma-protokolu-dilekce-ornegi-1

İNDİR

…………. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

 

İHTAR KARARI İSTEYEN           : 

 

 

VEKİLİ                                        : 

 

 

KARŞI TARAF (DAVALI)            : 

 

DAVA KONUSU                          :  Evlenmenin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek için eşini ve müşterek haneyi terk eden hem de haklı bir neden olmadan evine dönmeyen karşı tarafa, dönmesi gereğinin, aksi halde MK. m. 164 hükmüne göre boşanma davasının açılacağının ihtaren bildirilmesi talebinden ibarettir.

 

OLAYLAR                                   :

1.   Müvekkilim ile davalı …/…/…. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik birliklerinden de Huriye isimli bir  çocukları mevcuttur.

2.   Davalı hiçbir haklı sebebi olmaksızın aile birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek için …./…/…. tarihinde müşterek evi terk ederek babasının ……..bulunan evine gitmiştir.

3.   Davalının müşterek eve dönmesi için bir çok kereler haber gönderilmesine rağmen şimdiye kadar eve dönmemiştir.Yasal ihtaratın yapılması için geçmesi gereken 4 aylık sürede dolmuştur.

4.   Müvekkilimin oturduğu ev halen …………adresinde olup normal şartlarda üç kişilik bir ailenin yaşayabileceği şekilde döşenmiş bulunmaktadır. Mahkemenizin takdir edeceği parayı da davalının adresine postalayacağız. Ancak bahanelerin ortadan kaldırılması için söz konusu bu talebimize ilişkin dilekçemizin de karşı tarafa postalanmasını talep etmekteyiz.

5.   Müvekkilimin bir ay süresince evde beklemesi mümkün olmadığından evde karşı taraf geldiğinde anahtarı teslim etmek üzere müvekkilimin annesi bekleyecektir. Karşı taraf geldiğinde de anahtarı teslim ederek evden ayrılacaktır. Geceleri ise müvekkilim evde olacaktır.

6.   Müvekkilim evde yok iken karşı tarafın gelmesi halinde müvekkilimin adresine veya vekili olarak benim adresime geleceği tarih ve saati yazılı olarak bildirdiği taktirde müvekkilim kendisini ……..daki bulunduğu yerden gelip alacaktır.

 

HUKUKİ SEBEPLER                    :  Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunum ve ilgili sair mevzuat.

 

SUBUT DELİLLER                      :  Nüfus kaydı, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

 

SONUÇ ve TALEP                      :  Yukarıda saydığımız nedenlerle, evine ve eşine dönmesi talebini içeren iş bu ihtarnamenin karşı tarafa bildirilmesine, aksi taktirde Medeni Kanun m. 164 hükümleri gereğince boşanma davası açılacağının ihtaren karşı tarafa bildirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

……/……/200…

Davacı Vekili

 

EK:

1.)  Onanmış vekaletname örneği,

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir