Endüstri Mühendisi

0

engEndüstri Mühendisi

Endüstri Mühendisliği; insan, makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi, öngürülmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerinin yanısıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten yararlanan mühendislik bilim dalıdır.

Endüstri Mühendisi – Görevleri:

  • – Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlamak;
  • – Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlamak;
  • – Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapmak, sipariş miktarını tespit etmek;
  • – Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlamak;
  • – Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlamak;
  • – Ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın en yüksek düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak.

Endüstri Mühendisi – Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Endüstri mühendisleri, genellikle büro ortamında bazen de atölye ve fabrikalarda yağlı, kirli ve gürültülü mekanlarda çalışırlar.

Endüstri Mühendisi – Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.

Endüstri Mühendisi – Kazanacağı Ücret Aralığı:

Eğitimi sırasında mesleki kazancı yoktur.

Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 Sayılı Kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfının tazminatlarından yararlanırlar.

Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise bilgi, beceri ve deneyime göre değişik düzeylerde ücret alabilmektedirler.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir