Emekli Maaşına Yapılan Haczin Kaldırılması Dilekçesi Örneği

0

İcra Dilekçe Örnekleriİcra konusunda aradığınız tüm dilekçe örneklerini artık tek adreste bulabilirsiniz! Devlet dairelerinde tüm bildirim ve isteklerinizi dilekçelerle bildirmemiz istenir bizden. Bu yüzden sizlerin işine yarayabilecek çeşitli İcra dilekçe örneklerine ve formlarına sitemizde yer verdik.

İcra Dilekçe Örneklerini bilgisayarınıza indirmek için ihtiyacınız olan konuyu seçip, indir butonuna tıklamanız yeterlidir. Örnek bilgisayarınıza birkaç saniye içerisinde word dosyası şeklinde inmiş olacaktır.

Sitemizde İcra gerekçelerinize göre özel olarak hazırlanmış dilekçe örneklerini bulabilirsiniz. Diğer dilekçe örneklerine İcra dilekçeleri bölümünden ulaşabilirsiniz!

İcra Dilekçe Örnekleri

İNDİR

T.C.

…………………………………. (     ) İCRA HUKUK HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No : ………….. / ……………..

 

İTİRAZ EDEN

DAVACI (BORÇLU)        :

ADRESİ                               :

 

KARŞI TARAF

ALACAKLI                        :

VEKİLİ                               :

ADRESİ                               :

 

KONU                                  :5510 Sayılı SGK Kanunu 93. Maddesi hükmü gereğince,

1-)Emekli maaşımdaki haczin durdurulmasını,

2-) Şimdiye kadar yapılmış olan kesintilerin tarafıma geri iade edilmesine, karar verilmesine dair  talebimizden ibarettir.

 

İZAHAT                              : 1-) Alacaklı …………………….. bankası vekili tarafından ………………. Kurumundan aldığım emekli maaşıma haciz konmuştur.

2-) Alacaklı ……………………. Bankanın şimdiye kadar emekli maaşımdan yaptığı kesintiler ile …………………………………………….  TL.  kesinti tahakkuk etmiştir.

3-) SSK ve BAĞKUR’ dan emekli olan kişilerin emekli maaşlarına 5510 sayılı SGK kanunu 93. Maddesi ve 5838 sayılı kanunun ilgili maddesi hükmünce haciz konulamaz.

4-) İcra müdürlüğününe …………………………… tarihinde yaptığım müracaatıma rağmen maaşımdan haczin kaldırılmadığı ve kesintilerin halen devam ettiğinden bahisle iş bu dilekçeyi yeniden mahkemenize’ ze verme zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      :5510 Sayılı yasanın 93 md. si ve 5838 Sayılı yasanın ilgili maddesi ile ve sair    mevzuat.

SÜBUT SEBEPLERİ       : İcra dosyası, dilekçe ve ispata yarar her türlü delil.

NETİCE-İ TALEP          :Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü ;

1-) Emekli maaşımdaki haczin durdurulmasına/iptaline,

2-) Emekli maaşımdan şimdiye kadar yapılmış olan tüm kesintilerin toplamına, mevduat hesaplarına uygulanan yasal en yüksek değişken faizin eklenerek toplamının tarafıma iade edilmesine,

3-) Tüm yargılama giderlerinin davalıdan tahmiline,

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……. / …… / 201..

 

İTİRAZ EDEN DAVACI

(BORÇLU)

(Adı, Soyadı ve İmza)

Önemli Not: SSK ve Bağkur Emekli maaşları ilgi yasa hükmü gereği haciz edilemez. Haciz işlemini uygulayan “İCRA MÜDÜRÜ” hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Paylaş

Yorum Bırakın!