Eğitim Durumu Nedeniyle Tayin Dilekçesi

1

Tayin DilekçesiTürkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan insanların haklarını korumak ve isteklerini devlet birimlerine bildirmek için, istek ve dileklerini dilekçe yoluyla bildirmeleri istenir. Tayin olma durumları da resmi dairelere bildirelerek gerçekleştirilen işlemlerdir. Bu nedenle sizler tayin olma isteklerinizi dilekçe yolu ile bildirmeniz gerekmektedir.

Tayin dilekçesinde, neden tayin olmak istediğiniz, tayin olma durumunuzun nelere dayandığı gibi kavramları da belirtmeniz gerekmektedir.

Sitemizde, “Dilekçe Örnekleri” sayfasından kolaylıkla ulaşabileceğiniz, Tayin Dilekçe Örnekleri, çeşitli nedenlere bağlı tayin istemlerine bağlı olarak ayrı ayrı hazırlanmıştır. İsteğiniz durumunda sitemizde yer almayan durumlar içinde en kısa sürede dilekçe örnekleri hazırlanacaktır.

Tayin Dilekçe Örneklerini indirmek için, hangi nedene bağlı tayin isteminizi belirten sayfayı seçin ve indir butonuna basın. Birkaç saniye içerisinde word dosyası halinde tayin dilekçeniz bilgisayarınıza inecektir. Gerekli yerleri değiştirerek kullanabilir ve hemen yazdırarak, Tayin Dilekçe Örneğinizin çıktısını alabilirsiniz!

Tayin Dilekçe Örnekleri

İNDİR

Eğitim Durumu Nedeniyle Tayin Dilekçesi

Paylaş

1 Yorum

 1. Eğitim Nedeniyle Tayin Dilekçe Örneği on

  …. DEFTERDARLIĞINA

  … Vergi Dairesi Başkanlığı …… Vergi Dairesi Müdürlüğünde 11/01/2012 tarihinden itibaren …… sicil nolu …… kadrosunda halen görev yapmaktayım. ÖSYS sınavı neticesinde … Üniversitesi …. Fakültesi, …. Bölümünde lisans öğrenimine hak kazanarak kayıt yaptırdım. Ancak derslere devam zorunluluğu olması nedeniyle xxx öğretim yılında başarısız sayılarak eğitim hakkımdan mahrum kalacağım..

  Anayasanın 42. Maddesinde “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” ve Anayasanın 5. Maddesinde “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” hükümleri yer almaktadır.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Temel İlkeler başlıklı 3. Maddesinin B ve C bentlerindeki; “Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır. Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır” hükümleri bu kanunun temel ilkeleridir.

  Ayrıca 30.01.2010 tarihli 27478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesinin 7. Maddesinde belirtilen “Kamu kurum ve kuruluşları, Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atamalarına dair yönetmelik kapsamında yapacakları atama işlemlerinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak eş, öğrenim ve sağlık durumuna dayalı atama taleplerinin gerçekleşmesine azami özen göstereceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

  Tüm bu maddelere istinaden kazanılmış eğitim hakkımı kullanabilmem için …. Vergi Dairesi Müdürlüğüne naklen tayinimin yapılmasını talep ediyorum.

  Gereğini saygılarımla arz ederim.
  Ad Soyad
  Tarih

  EKİ : Öğrenci belgesi

Yorum Bırakın!