E Beyanname Dilekçesi

0

E Beyanname Dilekçesi

                Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır. Günümüzde birçok kişi e-beyanname ile bir şeyler yapmak istemektedirler. Birçok firma ve kurum beyannameleri elektronik olarak gönderebilmektedir.

                E-Beyanname Dilekçesi Nedir? Neden Yazılır?

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen mükellefler Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formunu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.

Mükelleflerin ise söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için, bağlı bulundukları vergi dairelerine Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formunu doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için, bağlı bulundukları vergi dairelerine “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu doldurarak müracaat etmelidirler.

                E-Beyanname Dilekçesi Ne İçin Kullanılır?

                Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilip alınması için yapılan bir dilekçedir. Bu dilekçe vergi dairelerine verilmektedir. Günümüz internet çağı olduğu için E-beyannameye geçen kişi sayısı oldukça fazlalaşmıştır. Mükelleflere doğru bir şekilde uyum sağlamak ve günümüzdeki internet durumu ile olumluya çevrilir. Müşterilerin istemiş olduğu e beyanname durumu ile dilekçe verilerek vergi dairelerinde işleme alınabilmektedir.

                E Beyanname Dilekçesi Nasıl Yazılır?

                İnternet üzerinden doldurulabilen bu beyanname dilekçesi ile tüm beyannameler elektronik ortam dökülebilmektedir.Öncelikle dilekçeyi yazarken e-beyannamenin gelir idaresi başkanlığına ya da vergi dairelerine dikkat edilmelidir. İstenen bilgiler kişinin kişisel bilgileri olmaktadır.

Dava dilekçesinde şu hususlar bulunur; Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda davanın konu değeri de etkilidir.

                E Beyanname Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

                E-beyannameler bulunulan şehirdeki gelir iade vergi dairelerine yapabilmektedirler.  Mahkemenin adı, davacı ile davalının adı soyadı ve adresleri, davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri gibi bilgiler doldurulur.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir