Döküm Teknikeri

0

Döküm TeknikeriDöküm Teknikeri

Döküm teknikeri döküm işletmelerinde; eritilen metallerin hazırlanmış kalıplara dökülmesini ve istenen şeklin verilmesini, döküm sonucu elde edilen parçalar üzerinde oluşan fazla kısımları çeşitli yöntemlerle temizlettirip kullanılır hale gelmesi ile ilgili işlemleri yürüten kişiye denir.

Döküm Teknikeri – Görevleri:

Döküm teknikerinin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

  • – Döküm yolu ile elde edilecek parçanın, kullanım yerine göre, hangi metal veya alaşımdan ne kadar kullanılarak yapılması gerektiğine karar vermek;
  • – Kum kalıplarını döküme uygun olarak hazırlamak;
  • – Döküm parçanın mikro yapısına göre mikroskop ile malzeme tayini yapmak;
  • – Metalleri teknolojik bilgilere göre eritmek veya alaşımlarını hazırlamak;
  • – Eritilmiş metali veya alaşımı önceden hazırlanmış kalıplara dökmek;
  • – Dökümü yapılan parçanın fazla kısımlarını temizlemek ve işlemeye hazır hale getirmek;
  • – Dökülen parçanın analiz hesaplarını tutmak;
  • – Plak model üretmek.

Döküm Teknikeri – Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Fabrika ve dökümhaneler gibi sıcak, erimiş metal kokulu, gürültülü, kuru havalı ortamlarda çalışırlar. Yanma tehlikesini de içeren bir dizi sebepten dolayı çalışma sırasında dikkatli olmak gerekir. Döküm teknikerleri döküm yapılacak parçaları çizenlerle, modelcilerle ve parçayı işleyenlerle iletişim halinde çalışırlar.

Döküm Teknikeri – Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

Döküm teknikerleri fabrikalarda, dökümhanelerde, özel sektör veya kamuya ait olan, endüstriyel seri üretim yapan büyük işletmelerde, küçük ölçekli-orta ölçekli dökümhanelerde, çalışabilecekleri gibi gerekli makine alet ve malzemelere sahip olmak koşuluyla kendi işyerlerini de kurabilirler.

Eskiden erkeklerin çalıştığı döküm dalında kadınlarında çalıştığı görülmektedir.

Özellikle izabe denilen dökümcülere alaşım yapma ve eritme bölümlerinde kadınlar rahatlıkla çalışabilmektedirler. Döküm teknikerinin iş bulma olanakları sanayileşme ile doğru orantılıdır.

Deri Teknikeri – Kazanacağı Ücret Aralığı:

Eğitim sırasında herhangi bir mesleki kazancı bulunmamaktadır.

Kamu sektöründe çalışan teknikerler bulundukları derece ve kademeye göre ücret almakta olup, bu ücret ortalama olarak net asgari ücretin 2-3 katı civarındadır.

Özel sektörde ücretler işletme politikalarına göre farklı olmakta ve görüşmeye göre belirlenmektedir. Tecrübe ücret belirlenirken önem kazanmaktadır. İlk işe girişte tecrübesiz bir döküm teknikeri asgari ücretten biraz fazla kazanmakta, ücreti; gösterdiği başarıya ve edindiği deneyime bağlı olarak artmaktadır. Ücret asgari ücretin 3-5 katına ulaşabilmektedir.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorumu Siz Yapın!

  Subscribe  
Bildir