Diş Hekimi

0

Diş HekimiDiş Hekimi

Diş hekimi diş sağlığının korunması, diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi için gerekli çalışmaları yapan kişiye verilen addır.

Diş Hekimi – Görevleri:

  •  Hastanın şikayetlerini dinleyip hastayı muayene etmek;
  •  Gerekli gördüğü durumda hastanın röntgen filmi çekmek, incelemek ve hastalığı teşhis etmek;
  •  Tedavisi edilebilen dişleri tedavi etmek, tedavisi mümkün olmayan dişleri çekmek;
  •  Apseli diş için reçete yazmak;
  •  Çekilmiş dişlerin yerine köprü ve protezle yenilerini takmak;
  •  Kanal tedavisi yapmak;
  •  Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi etmek;
  • İnsanlara, ağız sağlığı ve temizliği konularında bilgi verir, önerilerde bulunmak.

Diş Hekimi – Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Yani işini kapalı ortamlarda yapar. Görev ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Bazı hastaların ağızları rahatsız edici derecede kokabilir. Diş hekimleri sürekli ayakta çalışırlar ve çalışırken hastalar ve hasta sahipleri ile sürekli etkileşim halindedirler.

Diş Hekimi – Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

Diş hekimleri, hastanelerde, özel kliniklerde, muayenehanede çalışırlar. Zaman zaman okul, köy ve mahallelerde diş sağlığı taramalarında da bulunabilirler.

Kamu ve özel sektörde ihtiyaca yetecek kadar diş hekimi bulunmakla birlikte 7′nci 5 yıllık kalkınma planına göre 2000 yıllarında diş hekimliğine duyulan ihtiyaç artacak ve istihdam alanı genişleyecektir. Ayrıca koruyucu hekimlik yönünde doğacak talepler ileride diş hekimliği için geniş iş olanakları sunacaktır.

Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabipler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ile ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Diş Hekimleri Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar. Diş Hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar.

Diş Hekimi – Kazanacağı Ücret Aralığı:

Eğitimi sırasında mesleki herhangi bir kazancı mevcut değildir.

Diş hekimlerinden kamu kuruluşlarında çalışanlar asgari ücretin 3 katı civarında ücret alırlarken, özel muayenehaneleri olanlar asgari ücretin 10-12 katı civarında kazanç sağlayabilmektedirler.

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir