Diplomat

0

diplomatDiplomat

Diplomat uluslararası ilişkilerde ve işlerde ülkesini temsil eden, ülkesi ile başka ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen kişidir.

Diplomat – Görevleri:

Diplomat unvanı ile veya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmaları halinde:

  • Devletin bir başka ülkede temsilcisi olup kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütmek;
  • Temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri yürütmek;
  • Politik sistemler, uluslararası hukuk, siyasi partilerle ilgili araştırmalar yapmak;
  • Bu araştırma sonuçlarını yorumlayarak raporlar hazırlamak ve politik davranış geliştirme konusunda önerilerde bulunmak;
  • Yurtdışında bulundukları görev derecesine göre ülkemizi en iyi temsil etmeişlevinde, o ülkede bulunan yurttaşların sorunları ile ilgilenmek;
  • Vize uygulanan ülkelerle vize anlaşmasını sağlamak.

Diplomat – Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Diplomatların çalışma koşulları ağırdır. Bunlar, görevleri gereği günde iki üç kokteyle gitmek, saatlerce ayakta kalmak, sık sık gezilere çıkmak zorundadırlar. Özellikle savaş sırasında tehlikeli yolculuklara çıkmak zorunda kalabilirler. Bunlara karşılık diplomatlık, saygınlığı yüksek bir meslek olarak tanınır. Birçok ülkeyi görme, değişik insanlarla tanışma olanağı vardır. Diplomatlık; kimi temsilciliklerde yaz aylarında yarım gün, işleri yoğun olmayan kimi temsilciliklerde yıl boyunca yarım gün çalışırlar. Siyasal bunalım olduğu zamanlar ise gece gündüz çalışmak zorundadırlar.

Diplomat – Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olanlar; “Uluslararası ilişkiler lisans diploması” alırlar. Diplomat olmak için, ilgili eğitimi gördükten sonra Dışişleri Bakanlığının açtığı dil ve bilim sınavını kazanmak ve yapılan görüşmede(mülakatta) başarılı olmak gerekmektedir. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, uluslararası kuruluşlar, KİT, MİT, özel şirketler, çeşitli kitle iletişim kuruluşlarında ve bankalarda çalışabilirler. Kâtiplik, müsteşarlık, konsolosluk, başkonsolosluk, ortaelçilik gibi temsilciliklerde bir süre kalır, sonra büyükelçi olurlar. Uluslararası Finans, uluslararası lojistik ve taşımacılık, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman ve uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü mezunlarına ”Lisans Diploması” verilir. Mezunlar, ulusal yada uluslararası faaliyet gösteren firmalarda finans, muhasebe ve araştırma bölümlerinde yönetici asistan olarak çalışabilir, performansları ölçüsünde yükselebilirler. İş alanları daha çok dış ticaretin ağırlıklı olarak yapıldığı büyük şehirlerdir. Özel bankalarda ve kamu bankalarında çalışabilirler. Ayrıca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda, Dışişleri Bakanlığı’nda, Maliye Bakanlığı’nda, Kültür Bakanlığı’nda çalışabilirler.

Diplomat – Kazanacağı Ücret Aralığı:

Diplomatlar (Dışişleri Meslek Memuru) maaş ve özlük hakları bakımından kamu personeline tanınan haklardan yararlanırlar. Ankara’da Bakanlık merkez teşkilatında görevli meslek memuruna ayrıca, “Dışişleri Hizmetleri Tazminatı” ödenir. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı’nda göreve yeni başlayan bir meslek memuru asgari ücretin yaklaşık dört katı tutarında maaş alır.

Yurtdışı maaşları her ülkenin yaşam koşulları ve pahalılık durumuna göre değişiklik göstermektedir. Görev yapılan ülkenin hayat şartlarına göre iki ile yedi bin ABD Doları arasında maaş alırlar. Maaş düzeyleri iki-üç yılda bir Birleşmiş Milletler Yaşam Standardı esasına göre bulunulan ülkedeki hayat pahalılığı açısından gözden geçirilir. İlk yurtdışı tayininde, örnek olarak Almanya’ya atanan bekar bir meslek memuru yaklaşık 3000 Euro maaş alır.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir